De minister van justitie van Sint Maarten vraagt de raad voor de rechtshandhaving onderzoek te doen naar de juistheid van de berichtgeving over klassenjustitie in Sint Maarten. Direct aanleiding is de verklaring van de rechter op het eiland het openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren vanwege het feit dat zij ogenschijnlijk alleen de ontvangers van steekpenningen in een verkiezingsfraude zaak vervolgt maar niet degene die de

steekpenningen uitdeelt. Wat is waar van deze en andere geruchten? En zijn de redenen die het parket in Philipsburg aanvoert voor de keuzes die zij maakt in haar opsporings- en vervolgingsbeleid te rechtvaardigen gelet op de beginselen van een deugdelijke strafproces? DSP-groep treedt voor de raad van de rechtshandhaving op als onderzoekcoördinator en mede penvoerder voor het eindrapport aan de minister.

“Terwijl bewijs en vervolgingsindicaties voldoende aanwezig waren, heeft het OM er zeer lang over gedaan om over te gaan tot vervolging. De Raad heeft daarvoor geen plausibele verklaring kunnen ontdekken. Verder is gebleken dat de betrokkenen niet worden ingelicht over beslissingen. Daarmee hebben niet alleen de verdachten onnodig lang in het ongewisse verkeerd maar is naar het oordeel van de Raad ook impliciet aan de maatschappij een ongewenst signaal afgegeven dat bepaalde strafbare feiten straffeloos gepleegd kunnen worden dan wel dat de vervolging van high officials geen prioriteit geniet bij het parket Sint Maarten.”

Expertise DSP-groep

DSP-groep heeft veel ervaring met de werkprocessen in de strafrechtsketen. Zowel in Nederland, als in de Caribische rijksdelen.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Oberon! Hij vertelt je graag meer.