In het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland www.Kennisplatformsdnh.nl slaat een groot aantal gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en cliënt- en burgerorganisaties de handen ineen. Er is behoefte aan kennis om van de transformatie van het sociaal domein een succes te maken.

Maar er ligt ook veel kennis voor het oprapen. Het Kennisplatform wil deze kennis verdiepen, verder ontwikkelen en delen. Centrale vragen zijn daarbij: Doen we het goede in het sociaal domein? En doen we het goed genoeg?

Zes open Kennisnetwerken

Het Kennisplatform bestaat uit zes open Kennisnetwerken die ieder een eigen focus hebben. Lotte Hogeboom maakt namens DSP deel uit van het team van het Kennisplatform SDNH en ondersteunt twee kennisnetwerken vanuit de rol als procesondersteuner. Dit betreft het Kennisnetwerk Wijk, Teams en Toegang en Kanteling Organisatie, Beleid en Bestuur. Daarnaast ondersteunen we de ontwikkeling van het Kennisplatform in de breedte en schrijven we mee aan de nieuwsbrief. Klik hier voor de brochure over het Kennisplatform.

Kernpartners Kennisplatform

Het initiatief voor de samenwerking in het Kennisplatform lag bij drie kernpartners: het netwerk Regio’s aan Zet, de Kenniskring Wijk, Teams en Toegang en de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland Noord (ondergebracht bij het lectoraat Maatschappelijk Werk van de Hogeschool Inholland). Het kantoor van het kennisplatform is ondergebracht bij de Hogeschool Inholland.

Landelijke en regionale kennisinfrastructuur

De samenwerking binnen het sociaal domein in Noord-Holland staat niet op zichzelf; het Kennisplatform is onderdeel van de landelijke en regionale kennisinfrastructuur die in ontwikkeling is. In heel Nederland zijn regionale Werkplaatsen Sociaal Domein, Academische Werkplaatsen Transitie Jeugd en tal van andere kennisorganisaties bezig met onderzoek, kennisontwikkeling en het toegankelijk maken van kennis. Zie www.werkplaatsensociaaldomein.nl

Meer weten over het Kennisplatform?

Neem dan contact op via info@kennisplatformsdnh.nl of zoek op www.kennisplatformsdnh.nl.

2016 - Robert Lagendijk-1732

Meer weten?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom. Zij vertelt u er graag meer over.