Wij helpen organisaties met het delen van aanwezige kennis

Kennis delen is voor elke organisatie belangrijk. Het delen van kennis draagt bij aan het leren, profileren en inspireren binnen en buiten de organisatie. Niet elke organisatie is even bekend met het delen van kennis. Met wie zou zij kennis willen delen? Waarom? En welke vorm is dan het meest geschikt? Vanuit onze jarenlange ervaring helpen wij organisaties graag met het beantwoorden van deze vragen en het in gang zetten en uitvoeren van de meest geschikte vorm van kennisdeling. De afgelopen jaren kwamen wij met uiteenlopende opdrachtgevers tot uiteenlopende vormen van kennisdeling. Van collegereeksen en werkconferenties, tot magazines,  portretten, factsheets en informatieve documentaires.

Project

Welzijn en zorg voor de kleine kernen

Vijf projecten over ondersteuning van informele zorg en welzijn in vijf kleine kernen in Noord-Holland.

Bekijk dit project
Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Informele zorg komt vaak voort uit informele welzijnsinitiatieven van bewoners"

Project

Denkkracht bundelen in transformatie jeugdhulp

Werkbijeenkomsten en denksessies over transformatieproces in de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland.

Bekijk dit project
Project

Therapie voor jonge, antisociale veelplegers

In samenwerking met psychotherapeut Erik Jongman schrijft Karin Schaafsma een boek over het ambulant behandelen van pubers en jonge mannen met antisociale trekken of persoonlijkheidsstoornis die meerdere, soms heftige, delicten hebben gepleegd.

Bekijk dit project
Karin Schaafsma
Karin Schaafsma

"Gevoel is explosief materiaal"

Project

Kenniskring huisvesting statushouders

Bekijk dit project
Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Opvallend is dat er in deze regio meerdere huisvestingsprojecten met behulp van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement zijn gerealiseerd terwijl deze elders nauwelijks van de grond komen. Zandvoort en Bloemendaal hebben veel opgestoken van de eerste ervaringen in Haarlem."

Project

Een stevige kennisinfrastructuur in Noord-Holland

Samenwerking binnen het sociaal domein gericht op het verkennen, verzamelen, verdiepen, vernieuwen, verbreden en verspreiden van kennis

Bekijk dit project
Alle projecten

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Stuur ons een bericht