De afgelopen twee jaar werkte JOGG aan het ontwikkelen en implementeren van een werkwijze om sport- en buurtlocaties te stimuleren hun omgeving gezonder te maken: JOGG-Teamfit. JOGG wil graag inzicht in het implementatieproces van de JOGG-Teamfit werkwijze: doen we het juiste en doen we het juiste goed? DSP-groep start deze zomer met een onderzoek naar deze werkwijze.

Werkwijze JOGG-Teamfit

JOGG-Teamfit werkt met coaches. Zij fungeren als regionale motor, inspirator en adviseur voor het gezonder maken van de omgeving op de thema’s voeding, rookvrij en alcoholbeleid. Sinds twee jaar gebruikt JOGG een methodiek van badges en challenges. Sport- en buurtlocaties, zoals sportverenigingen, buurthuizen en speeltuinen, bepalen zelf met welke challenges op het gebied van voeding, alcohol en roken ze aan de slag gaan. Voor het behalen van een groep challenge krijgen ze een topprestatiebadge. Op deze manier wil JOGG de locaties stimuleren de omgeving van kinderen gezonder te maken.

Ophalen ervaringen

Tijdens het onderzoek halen we ervaringen op van JOGG-regisseurs, JOGG-Teamfit coaches en locaties. In hoeverre helpt de methodiek hen om stappen te zetten op het gebied van voeding, rookvrij en alcoholbeleid? Daarvoor houden we eerst een aantal interviews met de verschillende partijen. Daarna zetten we breed een enquête uit onder de hele doelgroep om een kwantitatief beeld van de ervaringen te schetsen. Vervolgens kijken we in een duidingssessie met de verschillende partijen wat er nodig is om de werkwijze te verbeteren.

Thema gezondheid en welzijn DSP

DSP is goed thuis in het thema gezondheid en welzijn. We hebben meer dan 10 jaar de monitor gezonde, actieve leefstijl in het MBO uitgevoerd in opdracht van de MBO Raad. Ook daarin kwamen de thema’s gezonde voeding, rookvrije omgeving en verantwoord alcoholgebruik aan bod. En ook daarin ging het om de vraag welke stappen MBO-locaties hierin zetten en welke bevorderende en belemmerende factoren daar een rol bij spelen.
De laatste jaren zijn we betrokken bij de ontwikkelingen van diverse lokale sport- en preventieakkoorden, waarin de doelen en aanpakken van JOGG en JOGG-Teamfit vrijwel altijd terugkomen. Dat zien we ook in de GALA/SPUK-trajecten die wij momenteel in acht gemeenten begeleiden. Veelal vormt JOGG een onderdeel van de integrale gezondheidsplannen.

Wil je meer weten over het onderzoek naar JOGG-Teamfit? Of ben je geïnteresseerd in onze betrokkenheid bij de SPUK-aanvragen?

Neem dan contact op met Maud Pluijm of Emma Poelman. Ze vertellen je er graag meer over.