Passende aanpak 12-minners

Kinderen onder de twaalf jaar die zich antisociaal of agressief gedragen, lopen een verhoogde kans om crimineel gedrag te ontwikkelen. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen is daarom cruciaal bij het voorkomen dat deze groep jonge kwetsbare kinderen (verder) afglijdt in de criminaliteit. Deze ’12-minners’ vragen om een passende aanpak om te voorkomen dat deze jonge, nog niet strafrechtelijk aansprakelijke kinderen, zich ontwikkelen tot daders.

Kinderen die in risicovolle omstandigheden opgroeien, hebben een grotere kans om slachtoffer te worden van crimineel gedrag. Ook dit vraagt om een passende aanpak. Een passende aanpak is van belang vanuit veiligheidsoogpunt (voorkomen van slachtofferschap en daderschap), vanuit kinderbeschermingsoptiek en voor de algemene welzijn van de betrokken gezinnen.

Rol gemeenten

Gemeenten kunnen deze kinderen, hun ouders en de basisscholen helpen door:

  • Een speciale aanpak te maken voor kinderen jonger dan 12 jaar die de fout in dreigen te gaan.
  • Samen met basisscholen programma’s voor hulp aan deze kinderen uit te kiezen.
  • Binnen alle domeinen van de gemeenten aandacht te besteden aan de problemen van kwetsbare kinderen jonger dan 12 jaar

Lessen en aandachtspunten voor gemeenten 

Op basis van de ervaringen in drie verschillende gemeenten heeft DSP-groep in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een handreiking opgesteld voor gemeenten met lessen en aandachtspunten bij de aanpak van 12-min problematiek. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor het opzetten van een 12-min aanpak of voor het aanscherpen of borgen van hun aanpak.

Handreiking

In de handreiking ‘Preventieve aanpak risicojeugd’ worden tips en aandachtspunten gegeven over het in kaart brengen van de problematiek, het bepalen van het plan van aanpak en de maatregelen, het uitvoeren en het evalueren en borgen van de aanpak. De handreiking staat op de website van de rijksoverheid en je kunt hem ook hieronder lezen.

Factsheet

Naast deze handreiking is ook de factsheet ‘Preventieve aanpak risicojeugd’ opgesteld met daarin tips voor een preventieve aanpak van risicojeugd. De factsheet is bestemd voor gemeenten en hun samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de aanpak van de 12-min problematiek. De factsheet staat ook op de website van de rijksoverheid en hieronder.

Meer weten over de de preventieve aanpak van risicojeugd?

Bel of mail dan met onderzoeker Wendy Buysse. Zij vertelt je er graag meer over.