Nieuw convenant Jeugdgroepaanpak Eindhoven

Lotje Krouwel en Annelijn Remmelink begeleiden de gemeente Eindhoven naar een nieuw convenant Jeugdgroepaanpak. Zij gebruiken hierbij als basis het 7-stappenmodel Jeugd. Samen met samenwerkingspartners schrijven zij de Eindhovense werkwijze rond jeugdgroepen en risicogedrag uit.

Risico op zware jongens

Binnen de gemeente Eindhoven is de behoefte om meer helderheid te krijgen wie, waar en hoe wordt bepaald of een overlastgevende jongere wordt opgenomen in de jeugdgroepaanpak. De huidige Eindhovense werkwijze ‘Be-Grip’ lijkt toe te zijn aan actualisatie om beter bij de huidige praktijk aan te sluiten. Ontwikkelingen in veranderende vormen van jeugdoverlast worden ook landelijk gesignaleerd. Risico is dat jeugdgroepen nu onvoldoende in beeld zijn en dat ze op straat naar ‘zware jongens’ doorgroeien.

Betrek iedereen voor een goed resultaat

Alle lokale en regionale samenwerkingspartners die een verantwoordelijkheid hebben in het signaleren van overlastgevende jeugdgroepen en/of het bieden van hulp en interventies, zijn betrokken bij dit proces. Denk hierbij aan interne sectoren binnen de gemeente, zoals veiligheid, sociaal domein en het ruimtelijk domein (Jeugd-Boa’s & gebiedscoördinatoren). Maar ook aan partners als politie, jongerenwerk, OM en uitvoeringsorganisaties uit het sociaal domein.

Gelet op mogelijke alternatieve doorverwijzingsroutes worden het Zorg en Veiligheidshuis, Jeugdreclassering, Raad van de Kinderbescherming en Veilig Thuis ook gevraagd om input te leveren. Randvoorwaarde is om privacy officers en juristen intern en extern constant te betrekken en te raadplegen. Door dit proces met z’n allen te doorlopen en op te schrijven, komen we tot een programma van eisen voor het nieuwe convenant.

Van samenwerkingsafspraken naar convenant

Nadat de business is opgesteld, start het juridische proces, namelijk het daadwerkelijk schrijven van het nieuwe convenant. En het doorlopen van een data protection impact assesment , ook wel gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd. Het landelijke modelconvenant Jeugdgroepaanpak van de VNG wordt hierbij als basis gebruikt en aangepast aan de lokale situatie. Idealiter start je gelijktijdig een pilot van het werkproces, zodat je eventuele knelpunten meteen kan tackelen en aanpassen.

Op naar de zomer 2024

Het opstellen van een nieuw convenant is een langdurig proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen. Al met al ben je gauw een jaar verder. Het streven is dat er volgend jaar zomer een actueel, ondertekend en geldend convenant Jeugdgroepaanpak ligt. Aan het bestuurlijke commitment en alle inzet zal het niet liggen. Binnen de gemeente Eindhoven wordt namelijk ook met man en macht gewerkt aan het programma Preventie met Gezag, en logischerwijs trekken deze ontwikkelingen samen op.

Meer weten?

Wil je meer weten over het nieuw convenant Jeugdgroepaanpak Eindhoven? Neem dan contact op met Lotje Krouwel of Annelijn Remmelink. Ze staan je graag te woord.