Sociale veiligheid in het openbaar vervoer staat al lange tijd op de agenda. Samenwerking tussen politie en openbaar vervoerbedrijven is een essentieel onderdeel van de aanpak voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer.
Ter ondersteuning van een effectieve en gezamenlijke aanpak kunnen gegevens over

incidenten, zwartrijden en andere sociale veiligheidsaspecten worden ingezet. Toch was er tot voor kort geen compleet overzicht van de uitwisseling van deze gegevens.
DSP-groep deed hier onderzoek naar. Het rapport is vlak voor de kerst aangeboden aan de Tweede Kamer.

Onderzoek

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid, voerde DSP-groep een verkenning uit om inzicht te geven in de huidige feitelijke situatie ten aanzien van informatie-uitwisseling tussen politie en openbaar vervoerbedrijven (‘het maken van een foto’); en welke wensen voor verbeteringen hierbij leven. De uitkomsten zijn gebaseerd op interviews met onder andere vervoerders, politie en concessieverleners, een screening van diverse documenten over samenwerking en informatie-uitwisseling en een expertsessie met stakeholders.

Dagelijks worden meer dan een miljoen reizigers vervoerd en zijn meer dan 30.000 werknemers met een publieke taak als buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, treinmachinisten, conducteurs, BOA’s, toezichthouders en servicemedewerkers werkzaam voor vervoersmaatschappijen.

Informatie-uitwisseling

Openbaar vervoerbedrijven en politie wisselen op uiteenlopende wijze informatie uit over incidenten op het gebied van sociale veiligheid. De variëteit is mede gevolg van de couleur locale. Politie-eenheden, concessiegebieden, veiligheidssituaties en vervoerders zijn niet onderling vergelijkbaar. Informatie-uitwisseling als onderdeel van samenwerking vindt plaats in zeer verschillende vormen in Nederland.

Het spectrum loopt uiteen van ad-hoc gesprekken tussen vervoerder en politie tot en met systematische informatie-uitwisseling, analyse van gebundelde data en het inzetten van deze data voor informatie gestuurd optreden. Of er nu wel of niet sprake is van systematische informatie-uitwisseling: in alle gevallen weet men elkaar te vinden als de nood aan de man is.

informatie-uitwisseling openbaar vervoer en politie

Meer weten over dit project over over sociale veiligheid in het openbaar vervoer?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij vertelt u er graag meer over.