Met onze praktische quickscan sociale veiligheid (of: Veiligheidseffectrapportage) brengen wij de veiligheidsrisico’s in een gebied in kaart en koppelen daaraan direct adviezen ter verbetering. Zo worden de veiligheid en leefbaarheid in het gebied vergroot.

Sociale veiligheid als randvoorwaarde

Ieder (openbaar) gebied heeft zijn eigen dynamiek. Of het nu gaat om drukke pleinen in het stadscentrum, woonwijken of bedrijventerreinen; overal speelt sociale veiligheid een rol. Een sociaal veilige omgeving is een van de randvoorwaarden voor een positieve beleving en het gewenste gebruik van een (openbaar) gebied.

Beïnvloeding sociale veiligheid

Sociale veiligheid kan relatief eenvoudig worden beïnvloed door ontwerp, bouw, inrichting en beheer, mits deze in samenhang worden benaderd. Daarvoor zijn heel concrete richtlijnen beschikbaar. Maatwerk staat daarbij voorop.

De uitvoering

Onze aanpak bestaat onder andere uit een uitgebreide schouw en gesprekken met betrokkenen. Zo  brengen we het gebied en haar omgeving in kaart. Aan de hand van deze bevindingen schetsen we risicoprofielen met kansen en kwetsbaarheden voor de locatie en toekomstige plannen.
We passen de quickscan toe in uiteenlopende gebieden en in verschillende fasen. Vroeg beginnen in het planproces is te allen tijde wenselijk. Dan is het relatief gemakkelijk om het ontwerp of het plan aan te passen en is het eindresultaat veiliger en beter te beheren. Hierdoor kunnen veel kosten worden bespaard.

Meer informatie

DSP-groep heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van quickscans en veel inhoudelijke kennis over veiligheid in het algemeen en sociaal veilig ontwerp en beheer in het bijzonder. Recent voerden we bijvoorbeeld een quickscan sociale veiligheid uit voor de ontwikkeling van de Schiehallen (Schiedam) en de herinrichting van het Piet Kranenbergpad (Amsterdam).

Zie ook De Gezonde Wijk.

Wilt u meer weten over de quickscan sociale veiligheid of eerdere projecten?

Neemt u dan vrijblijvend contact op met Paul van Egmond.