De GGD Amsterdam heeft in de afgelopen jaren in samenwerking met de ggz-instellingen Arkin en GGZinGeest een uniek bestand opgebouwd met informatie over 650 Amsterdammers die kampen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA), die niet zijn opgenomen in een ggz-instelling. Het overheidsbeleid is erop gericht mensen zoveel mogelijk vanuit hun thuissituatie te behandelen (ambulantisering). De vraag is wat dit betekent voor de mensen die het betreft. Kunnen zij participeren in de maatschappij? Gaan zij er op vooruit of niet? Wat zijn voor hen de gevolgen van dit beleid? Ook is de vraag wat dit voor hun naasten betekent. En of ambulantisering aanleiding geeft tot meer meldingen van overlast.

Een team gedreven onderzoekers van de onderzoeksgroep Zorg en Veiligheid bij de GGD Amsterdam heeft dit bestand opgebouwd en een eerste analyse gedaan (Menno Seegers, Steve Lauriks, Matty de Wit, Mia Kösters, Gwen van Husen en Elisabeth Piek).

Analyse databestand

Dit jaar moet het enorme databestand geanalyseerd worden op de belangrijkste resultaten en op de conclusies voor het beleid. Is er meer zorg en welzijn nodig voor hen, of gaat het goed? Zien we verschillen tussen buurten en stadsdelen en hangen die samen met bijvoorbeeld het voorzieningenniveau? Wat kan de gemeente doen om participatie en herstel te bevorderen? En vele andere onderwerpen komen aan de orde.

DSP-er Christel Scholten is gevraagd te ondersteunen bij de afronding van het project. Ze is goed thuis in het onderzoek naar de ggz. Ze kent de verschillende stakeholders en hun informatiebehoefte, en ze draagt zorg voor afstemming, planning en ondersteunt bij het maken van een toegankelijk eindproduct.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten wat DSP-groep voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Chistel Scholten. Zij staat u graag te woord!