Effecten training cognitieve vaardigheden voor justitiabelen

Eervolle vermelding van de jury van de NSV-VBO beleidsprijs 2017 voor het artikel ‘Effecten van een training cognitieve vaardigheden voor justitiabelen’ in Proces (2016, 6). Wendy Buysse schreef het artikel samen met Susan Verweij en Bouke Wartna.

Rapport van de jury

‘Deze inzending verdient een eervolle vermelding omdat het, allereerst, een artikel betreft. Aangezien de VBO-NSV beleidsprijs van oorsprong een prijs wilde zijn voor beleidsonderzoek zoals gepubliceerd in vaktijdschriften, waardeert de jury het extra dat DSP als enige een artikel heeft ingezonden. Ten tweede ziet de jury deze inzending als een goed voorbeeld van het rapporteren van niet-significante onderzoeksresultaten in een vaktijdschrift voor een specifieke beroepsgroep.

Het betreft een effectevaluatie van een veel ingezette interventie in een bepaalde domein: een cognitieve vaardigheden training gericht op het verminderen van recidive bij justitiabelen. Het onderzoek toont, zacht gezegd, niet onomstotelijk aan dat deze interventie effect genereert; de ‘werkzaamheid’ van deze interventie mag dus betwijfeld worden. De jury vindt het niet alleen belangrijk dat interventies als deze worden geëvalueerd op hun effectiviteit, zeker als dergelijke interventies in een specifiek toepassingsgebied populair zijn, maar ook dat hun eventuele gebrek aan werkzaamheid via verschillende fora naar de buitenwereld wordt gecommuniceerd.

De jury prijst de auteurs voor het gehouden onderzoek, voor de inspanning die verricht is om de onderzoeksresultaten breder onder de aandacht te brengen en voor de genuanceerde werkwijze die daarbij wordt gehanteerd.’

Gedragsinterventie CoVa

De cognitieve vaardigheidstraining CoVa is een van meest gebruikte gedragsinterventies voor justitiabelen in Nederland. Trainers van Reclassering Nederland geven deze training in en buiten de gevangenis. In het artikel beschrijven de auteurs de  resultaten van verschillende effectstudies van deze training en de Engelse variant ETS waarop de training gebaseerd is. Ze besteden specifiek aandacht aan twee studies: één naar de verandering in cognitieve vaardigheden en één naar het effect op recidive. De meeste studies naar CoVa en ETS laten positieve indicaties zien voor het effect van deze interventies. De grootte van het effect in Nederland is klein, maar Engelse studies laten grotere effecten zien van ETS. De auteurs bespreken verschillende verklaringen voor deze uitkomsten en de relevantie van de uitkomsten voor de doorontwikkelde versie van CoVa die momenteel wordt gebruikt.

Het artikel ‘Effecten van een training cognitieve vaardigheden voor justitiabelen’ is niet openbaar, maar u kunt het bij BoomJuridischTijdschriften tegen betaling downloaden.

Heeft u vragen over dit artikel of over de gedragsinterventie CoVa?

Neemt u dan gerust contact op met Wendy Buysse, ze vertelt u er graag meer over.