‘Betekenisvol handelen – Politiewerk vanuit de bedoeling’ is de titel van de publicatie van de politieacademie die recent verscheen.

Perspectief van de klant

Belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de politie anders omgaat met aangiften dan burgers willen. Het gaat de burger vaak niet om een strafrechtelijke vervolging, maar om de oplossing van een probleem. Negen politieteams verspreid door Nederland hebben de afgelopen tijd geëxperimenteerd met ‘betekenisvol handelen’ volgens de Vanguard methode. De methode kijkt naar het functioneren van organisaties vanuit het perspectief van de klant.

Doel experimenten

Doel van de experimenten is om de dienstverlening van de politie te verbeteren, de kosten te verminderen en het werkplezier en de motivatie van medewerkers te vergroten. De onderzoekers bekeken samen met de teams willekeurige zaken van veel voorkomende criminaliteit. Het bleek dat slachtoffers vaak dachten dat hun aangifte op een andere manier opgepakt en afgehandeld zou worden dan dat daadwerkelijk gebeurde. In het onderzoek Audit aangifteproces politie Limburg Noord  dat DSP-groep in 2007 deed, werd het bespreken van de wensen van de burger bij een aangifte ook al als belangrijk aandachtspunt benoemd.
Door goed te kijken naar wat de daadwerkelijke hulpvraag is van het slachtoffer, kan de politie beter aansluiten bij de behoefte en het effect voor het slachtoffer, de verdachte en de maatschappij.

Betrokken personen centraal

Het centraal stellen van de betrokken personen in plaats van het delict is om twee redenen een interessante ontwikkeling.

  • Ten eerste geeft het de mogelijkheid om een reactie op maat te geven voor zowel slachtoffers als daders. Een mooi voorbeeld van maatwerk zien we bij de politieteams van de Top600-aanpak in Amsterdam waar DSP-groep bij betrokken is.  Ook restorative justice kan een rol spelen bij het leveren van maatwerk voor slachtoffers en daders. DSP-groep deed recent onderzoek naar de Halt-afdoening, welke gebruikt maakt van de principes van restorative justice. Dit onderzoek in opdracht van het WODC wordt eind deze zomer openbaar.
  • Ten tweede leidt het centraal stellen van de betrokken personen in plaats van het delict tot de conclusie dat het strafrecht niet altijd de meest gewenste reactie is. Hierdoor wordt de strafrechtsketen minder belast waardoor ruimte ontstaat om zaken die juist wel binnen het strafrecht moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld vanwege de ernst, adequater op te pakken.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Aniek Verwest, zij vertelt u er graag meer over.

Aniek Verwest Aniek Verwest
Senior adviseur/partner