Aan de slag met het nieuwe IVP

De meeste gemeentes starten in deze periode met de voorbereidingen voor een Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026. Daarin staan de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende jaren en wordt uitgewerkt wat de doelen zijn, met welke maatregelen de doelen bereikt moeten worden en welke partners hierin een rol hebben.

Ervaring DSP-groep bij opstellen IVP

DSP-groep heeft al veel gemeenten geholpen bij het opstellen van hun nieuwe Integraal Veiligheidsplan. Dat doen we op verschillende manieren. We voeren de veiligheidsanalyse uit, prioriteren met de kernpartners de thema’s of ondersteunen bij de uitwerking en het op schrift stellen van het Integraal Veiligheidsplan. Ook met het opstellen van doelen en (concrete, meetbare) indicatoren hebben we veel ervaring. Onze ruime kennis van gemeentelijke en landelijke veiligheidsvraagstukken komen daarbij goed van pas.

Evaluatie Integraal Veiligheidsplan

Daarnaast evalueren we regelmatig de effectiviteit en doelmatigheid van integraal veiligheidsbeleid. Zodoende hebben we goed zicht op de uitvoering van het IVP in de praktijk. Met deze ervaring kunnen we gemeentes helpen bij het borgen van de integraliteit en het vergroten van de effectiviteit van het beleid.

De volgende gemeentes hebben we recent ondersteund bij het uitwerken of evalueren van hun veiligheidsbeleid: Eindhoven, Vlaardingen, Haarlem, Schiedam, Gouda, Den Haag en ’s-Hertogenbosch.

Meer weten?

Wilt u weten of DSP u ook kan helpen met de voorbereiding, uitwerking of evaluatie van uw veiligheidsbeleid? Neem dan contact op met Paul van Egmond, senior adviseur/partner of Oberon Nauta, senior onderzoeker/partner.