De gemeente Amsterdam werkt met het ‘Aanvalsplan Schoon’ Amsterdam aan het schoner krijgen van de stad. In het Aanvalsplan worden tien maatregelen getroffen om de stad slimmer en efficiënter schoner te krijgen.
Een van de maatregelen is ondernemersparticipatie, waarin het

uitgangspunt is dat ondernemers die profiteren van de drukte in de stad ook een grotere bijdrage kunnen leveren aan het schoon en leefbaar houden van de straat. In drukke winkel-, horecagebieden en op markten wordt daarom meer de samenwerking gezocht met ondernemers.

Experimenten

Vanuit de maatregel Ondernemersparticipatie wordt nu al bijna een jaar in diverse gebieden geëxperimenteerd met het opzetten van verschillende vormen van ondernemersparticipatie. Voorbeelden van maatregelen waarmee geëxperimenteerd wordt zijn straatconciërges, adoptie-afvalbakken en zelfbeheer door ondernemersverenigingen (vaak een BIZ). Hier worden goede resultaten mee behaald, mits de basis echter op orde is. Opvallend is hoeveel winst er behaald kan worden door reinigings- en afvalinzamelingsprocessen, klachtenmanagement en communicatie eerst goed op orde te hebben. Ondernemersparticipatie moet op termijn een onderdeel van deze basis gaan worden.

Toolkit

DSP-groep monitort de experimenten in de diverse gebieden met objectieve en subjectieve metingen, voert gebiedsanalyses uit en ontwikkelt een toolkit ondernemersparticipatie. Deze toolkit zal op korte termijn worden opgeleverd.

Lees meer over Aanvalsplan Schoon Amsterdam van de gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Amsterdam Schoon? Neem dan contact op met Daniel Hofstra. Hij vertelt u er graag meer over.