Erfgoed en erfgoededucatie in Zoetermeer

Jurjen Weemstra, Emma Poelman en Iris Struick deden onderzoek naar de presentatie en educatie van erfgoed in Zoetermeer. Aanleiding van de vraag is het besluit van de Zoetermeerse coalitie de subsidierelatie met museum de Voorde te beëindigen. De onderzoekers brachten in kaart hoe het (tentoonstellen van) Zoetermeers erfgoed en het aanbieden van erfgoededucatie toch behouden kon blijven.

Cultuurvisie 2030

In de cultuurvisie 2030 ‘De stad leeft, leve de stad’ (vastgesteld in het voorjaar van 2021) wordt het belang van lokaal erfgoed benadrukt. Zoetermeer wil het ‘verborgen goud’ – waarmee het minder bekende erfgoed (materieel en immaterieel)  van na 1945 bedoeld wordt – meer onder de aandacht brengen en bewuster gaan gebruiken.

Erfgoedorganisaties

Op dit moment kent de stad twee musea: Stichting Museum De Voorde en het Nationaal Videogame Museum, die elk verschillende doelgroepen binnen en buiten de stad bereiken. Daarnaast is er een hele reeks kleine, maar gepassioneerde organisaties die zich bezighoudt met erfgoed en erfgoededucatie binnen Zoetermeer. Vaak op amateurbasis.

Interviews en werksessies

In de periode november tot en met januari haalden de onderzoekers informatie op via bureauonderzoek. En door interviews en werksessies met betrokken (erfgoed)partijen. In de periode februari tot mei stelden zij de scenario’s op, die vervolgens getoetst zijn bij de betrokkenen.

Drie scenario’s

In het onderzoeksrapport zijn drie scenario’s uitgewerkt:

  1. Een multifunctioneel (erfgoed)centrum gericht op ontmoeting
  2. Verspreide (erfgoed)presentatie door de stad binnen verschillende culturele instellingen vanuit verschillende perspectieven
  3. Een flexibele projectorganisatie die zich primair richt op erfgoededucatie

Het college heeft er eind mei voor gekozen ‘een afgeslankte versie van scenario 1’ verder uit te werken, omdat het volgens haar het meest kansrijk en haalbaar is.

Download hieronder ons rapport

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Jurjen Weemstra of Emma Poelman. Ze vertellen je er graag meer over.