Doelen van de Wvggz

Nu de Wet verplichte geestelijke gezondheid (de Wvggz) overal in Nederland al een jaar van kracht is, vragen veel gemeenten zich af of de wet in praktijk ook leidt tot het bereiken van de doelen van de wet.

Doelen zijn onder meer:

  • Versterken van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis die tegen hun wil zorg krijgen
  • Het verminderen van gedwongen zorg door versterking van preventie en vroegsignalering
  • Meer inspraak van betrokkenen, familie en naasten
  • Aandacht voor deelname aan de maatschappij van personen met een zorgmachtiging
  • Ambulantisering van de gedwongen zorg en
  • De verbetering van de ketensamenwerking

DSP-evaluatie in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft DSP-groep gevraagd te evalueren hoe de uitvoering van de Wvggz in Den Haag verloopt en of deze zich ook beweegt in de richting van de beoogde doelen van de Wvggz. Om dit te doen, doorlopen we de vormgeving van de Wvggz in Den Haag (welke afspraken zijn gemaakt met wie, waar is het meldpunt voor burgers die zich zorgen maken ondergebracht, wie voert verkennend onderzoek uit, hoe verloopt de hoorplicht en de crisesmaatregel).

Verder analyseren we relevante cijfers over het afgelopen jaar (aantallen meldingen, verwijzingen, toe of afname van gedwongen zorg). Ook interviewen we alle betrokken ketenpartners inclusief cliënten en familieleden. Verder maken we analyses en leggen we de uitkomsten voor aan alle hoofdrolspelers.

Het onderzoek moet resulteren in concrete aanbevelingen voor versterking van de praktijk.

Meer lezen over Wvggz?

Meer lezen over DSP-projecten met de Wvggz als onderwerp? Klik dan hier.

Meer weten over de evaluatie van de Wvggz in Den Haag of meer algemeen over evaluaties en hoe DSP u daarbij kan helpen?

Bel of mail dan met Christel Scholten of Manja Abraham. Zij vertellen je graag meer.