Implemenatie Wvggz in Oost Brabant

In Oost Brabant werken de 38 gemeenten, 3 grote GGZ-instellingen, OM en politie nauw samen bij de implementatie van de Wvggz. Er is een projectorganisatie bestaande uit een projectgroep, een werkgroep zorgmachtiging, een werkgroep crisismaatregel en een werkgroep regionaal overleg.
Daarnaast wordt gewerkt aan een convenant gegevensdeling die het mogelijk maakt dat partijen op een juridisch verantwoorde wijze gegevens met elkaar kunnen delen.

Handreiking Wvggz Oost Brabant

De neerslag van de werkzaamheden van de drie werkgroepen is te vinden in bijgaande handreiking, geschreven door de twee projectleiders van DSP-groep. De handreiking heeft een voorlopig karakter, omdat er landelijk nog afspraken worden gemaakt tussen de ketenpartners en er nog landelijke handreikingen van de VNG en het landelijk Ketenbureau (o.l.v. van de ministeries VWS en V&J) verschijnen. In december wordt de handreiking geactualiseerd.

Rol DSP-groep

De regio Oost-Brabant heeft DSP-groep gevraagd ondersteuning te bieden bij de implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Oost-Brabant bestrijkt een gebied met 38 gemeenten en 4 grote steden: Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Helmond en Oss.
Manja Abraham en Alwien Bogaart vervullen een duo-functie van projectleider implementatie.

Nieuwsbrief implementatie Wvvgz Oost Brabant

Wil je de nieuwsflits implementatie Wvvgz Oost Brabant ontvangen, dan kun je je aanmelden via mailadres ProjectleiderOB@dsp-groep.nl.

Hieronder de Nieuwsflitsen die al eerder werden verstuurd:

Meer lezen over de invoering van de Wvggz

Meer weten over ondersteuning bij de invoering van de Wvggz in Oost-Brabant of elders?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij vertelt je er graag meer over.