Provincie Noord-Brabant is rijk aan gemeentelijke en rijksmonumenten. Herbestemming van erfgoed, zoals kerken en fabriekspanden, is dan ook een belangrijke opgave. Vanuit haar rol van ‘beweging stimuleren’ wil de provincie herbestemmingsinitiatieven uit de samenleving en het bedrijfsleven in de startfase helpen verbeteren en opschalen. De rol ‘beweging stimuleren’ wordt vanaf oktober 2018 ingevuld met een nieuwe, extern gepositioneerde organisatie, ErfgoedLab Brabant. DSP-groep heeft de eerste resultaten van ErfgoedLab in kaart gebracht, met kansen voor het vervolg.

Beweging stimuleren

ErfgoedLab “stimuleert en brengt het proces van herbestemming op gang”, onder andere met advies aan eigenaren van erfgoed en andere initiatiefnemers, met vouchers voor het inkopen van advies en onderzoek, en het organiseren van sessies met initiatiefnemers en experts. ErfgoedLab begeleidt de initiatiefnemers van herbestemmingstrajecten door deze wegwijs te maken in het complexe erfgoedveld: van planvorming naar een haalbaar plan naar uitvoering.

Basis voor vervolg

Om inzicht te krijgen in de eerste resultaten hebben we verschillende initiatiefnemers – van particulieren tot en met gemeenten – en stakeholders uit het erfgoedveld in Noord-Brabant gevraagd naar hun ervaringen met ErfgoedLab en de samenwerking.

De ontwikkeling van de verschillende activiteiten van ErfgoedLab kost veel tijd, maar er is ondertussen een goede basis gelegd voor een vervolg. De provincie gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek voor de nadere invulling van ‘beweging stimuleren’ in het erfgoedterrein.

Meer weten over herbestemming van erfgoed?

Bel of mail dan met Annelies van der Horst of Yan Crabbendam. Zij staan je graag te woord.