BSN in Caribisch Nederland

Het huidige persoonsnummer dat in Caribisch Nederland in gebruik is, het ID-nummer, kent tekortkomingen op het gebied van privacy en uniciteit en beperkt de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Rijksdiensten in de mogelijkheden tot efficiënte gegevensuitwisseling.

In Nederland bestaan die beperkingen niet, omdat hier gebruik gemaakt wordt van het BSN. Maar wat moet er allemaal gebeuren voordat het BSN ook op de eilanden gebruikt kan worden? Welke impact heeft dat en hoe ziet het implementatieplan voor een BSN-transitie eruit? DSP-groep gaf in opdracht van het ministerie van BZK antwoord op deze vragen.

Meer weten over de invoering van het BSN in Caribisch Nederland?

Bel of mail dan met Oberon Nauta of Ronald Nijboer. Zij vertellen je er graag meer over.