Al twaalf jaar krijgen leerlingen van tientallen Rotterdamse scholen cultuureducatie vanuit een culturele instelling. Onder meer Museum Boijmans van Beuningen, Theater Rotterdam en Jeugdtheater Hofplein zetten zogenoemde ‘cultuurcoaches’ in. DSP-groep evalueerde de inzet van deze cultuurcoaches en concludeerde dat de Rotterdamse invulling waardevol en effectief is.

Cultuurcoaches belangrijk bij educatie

Cultuurcoaches zijn een belangrijk onderdeel van de Rotterdamse cultuureducatie. 48 scholen en 7 culturele instellingen werkten in 2019 op een intensieve manier samen. Het effect op de leerlingen is breder dan alleen een toename van de kennis van kunst en cultuur. Scholen nemen cultuureducatie serieus en koppelen het aan andere vakken. De inzet van de cultuurcoach stimuleert de algemene vaardigheden van de leerlingen, maar ook hun kennis van de stad. Leerlingen zijn van jongs af aan kind aan huis bij een van de zeven culturele instellingen die een belangrijke plek innemen binnen het culturele veld in de stad Rotterdam.

Succesvol en daarom verlengd en uitgebreid

DSP-groep sprak met scholen, culturele instellingen, cultuurcoaches en de gemeente Rotterdam over het functioneren van de regeling. De conclusie luidde dat de huidige invulling van de functie succesvol is. Op basis van dit advies heeft de gemeente Rotterdam de regeling verlengd en uitgebreid, waardoor nog meer Rotterdamse kinderen cultuureducatie krijgen vanuit de Rotterdamse theaters en musea.

De gemeente Rotterdam maakt gebruik van de landelijke impuls om combinatiefuncties cultuur en sport te realiseren. De cultuurfunctionarissen heten in Rotterdam cultuurcoaches.

Meer weten over de rol van DSP bij dit onderzoek?

Neem dan contact op met Ronald Nijboer. Hij vertelt je er graag meer over.