Samenwerking zorg en onderwijs

Hoe verloopt de samenwerking tussen onderwijs en zorg in school? Deze vraag stond centraal in het verkennende onderzoek dat DSP-groep uitvoerde in de gemeente Rucphen.

Het doel was om inzicht te krijgen in de knelpunten die professionals ervaren, om zo tot verbetering te komen. De focus lag op het ondersteuningsteam dat op iedere school is ingericht om kinderen (en ouders) bij problemen op school snel en effectief te ondersteunen.

Preventie als kans

De onderzoekers spraken met zorgprofessionals en onderwijsprofessionals om erachter te komen; wat gebeurt er precies als leerlingen zorg nodig hebben? Welke processen en personen worden in stelling gebracht? Wat gaat er goed, wat kan er beter? Zo bleek er behoefte aan meer preventief aanbod en zouden samenwerkingsafspraken herijkt mogen worden. De verkenning heeft geresulteerd in een beknopte notitie met handvatten voor verbetering.

Lokaal Plan Onderwijs

Om de jeugd en het onderwijs te steunen, heeft gemeente Rucphen een Lokaal Plan Onderwijs opgesteld voor inzet van de NPO-gelden. Dit plan bestaat uit twee pijlers. Het verbeteren van de samenwerking tussen zorg en onderwijs is één van die pijlers. De andere pijler is gericht op het inzetten van concrete activiteiten om de vertraging (opgelopen door corona) van leerlingen weg te werken.

DSP-groep voerde de verkenning uit in opdracht van gemeente Rucphen, vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Op verzoek van het ministerie van OCW stelde zij een consortium van experts beschikbaar om kleinere gemeenten te ondersteunen bij de gevolgen van de lock downs tijdens de coronapandemie. Emma Poelman en Lotte Hogeboom ondersteunden samen de gemeente Rucphen.

Meer weten?

Wil je meer weten over samenwerking tussen zorg en onderwijs? Neem gerust contact op met Emma Poelman of Lotte Hogeboom.