Momenteel is DSP-collega Linda van Dongen gedetacheerd als adviseur openbare orde en veiligheid (OOV) bij de gemeente Soest als tijdelijke versterking voor de afdeling. Samen met één andere collega adviseert zij de burgemeester op alle OOV gerelateerde onderwerpen. Dit loopt uiteen van jongerenoverlast en het inzetten van de groepsaanpak, tot aan crisisbeheersing. Maar ook de samenwerking met horeca partners en de veiligheid tijdens evenementen komen aan bod.

Verbindende regierol

In deze functie vervult zij een regierol, ze verbindt ketenpartners aan elkaar en brengt informatie samen. Zodat problemen integraal kunnen worden aangepakt. Belangrijke partners in bijvoorbeeld de groepsaanpak van Soest zijn politie, jongerenwerk, het jeugdteam, maar ook de Boa’s van de gemeente die vanuit handhaving optreden tegen overlast in de openbare ruimte. Op dit moment is Linda actief met de herijking van de groepsaanpak en de implementatie van het 7-stappenmodel aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Tegelijkertijd schakelt zij met veel afdelingen en partners op spreekwoordelijke brandjes, incidenten die zich voordoen, waarop een (re)actie van de gemeente volgt.
Linda voelt zich als een vis in het water in de gemeentelijke organisatie in deze functie waar zowel haar kracht om zaken te organiseren, partijen te verbinden en haar kennis bij elkaar komen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de detachering van Linda of over haar projecten bij DSP? Neem dan contact met haar op. Ze staat u graag te woord!