Veel mantelzorgers voelen een hoge drempel bij het vragen van ondersteuning bij de zorg voor hun partner, vader of moeder op leeftijd. Ze geven bijvoorbeeld de zorg liever niet uit handen of willen anderen niet tot last zijn.

Onderzoek voor logeerhuis Plezant

Logeerhuis Plezant in de Peelregio – een respijtvoorziening voor ouderen – merkte dit ook en vroeg DSP-groep om onderzoek te doen naar de drempels die mantelzorgers (hebben) ervaren. Op basis van gesprekken over de ervaringen met logeerzorg in de Peelregio, omschreven we de drempels. Ook gaven we inzicht in hoe de organisatie van en de toeleiding naar Plezant al drempelverlagend werkt en hoe het nog beter kan. Deze inventarisatie vond plaats in het kader van de opdracht die DSP uitvoerde voor het Ministerie van VWS: de begeleiding van drie pilots structurele logeerzorg in 2020.

De doelgroep tijdig bereiken

In logeerhuis Plezant gaat een oudere een paar dagen logeren, zodat de mantelzorger echt tot rust komt. Uit ons onderzoek‘Logeerzorg voor ouderen loont’ blijkt dat een mantelzorger door vroegtijdige en frequente inzet van logeerzorg, de zorg thuis langer verantwoord kan volhouden. Maar om de preventieve werking van logeerzorg optimaal te benutten, moeten mantelzorgers op tijd worden bereikt, zodat de toeleiding naar logeerzorg vroeg kan worden gestart.

Plezant heeft al veel ontwikkeld en ingezet om de drempels te verminderen. Maar ondanks alle inzet bereikt logeerzorg de doelgroep nog onvoldoende. Door de interviews die wij hadden met de gebruikers van het logeerhuis gaven wij inzicht in de ervaren drempels, de succesverhalen en oplossingsrichtingen. Met de uitkomsten kan Plezant met haar samenwerkingspartners nog gerichter actie ondernemen om zo vroeg mogelijk drempels bij mantelzorgers te verlagen of weg te nemen. Zo blijft de situatie voor de mantelzorger houdbaar en kan de oudere langer thuis blijven wonen.

Daniela Nideröst, beleidsmedewerker Ontwikkeling Sociaal Domein gemeente Helmond

We zijn als gemeente en Plezant blij met het verdiepende onderzoek door DSP-groep op dit hardnekkige punt. Het heeft ons enkele waardevolle, aanvullende tips gegeven waarmee we hopen nóg meer mantelzorgers te bereiken en te kunnen overtuigen van de meerwaarde van (structurele) logeerzorg.

Wat kun je doen om drempels te verlagen?

In onze notitie geven we een aantal oplossingsrichtingen voor veel voorkomende drempels. Hieronder vindt u een samenvatting van de notitie in één A4. De volledige notitie kunt u op vragen bij onderstaand contactpersoon.

Wil je meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Yan Crabbendam. Hij staat je graag te woord.