Evaluatie drie pilots logeerzorg

Op verzoek van het ministerie van VWS begeleidt en evalueert DSP-groep een jaar lang drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen met een zorgvraag. Dit zijn experimenten die sinds april 2019 lopen, waarbij ouderen tijdelijk ‘logeren’ zodat de mantelzorger wordt ontlast. De pilots zijn een initiatief van Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD). Zij dienden de notitie ‘Logeerzorg; Langer thuis dankzij het parttime verpleeghuis, mei 2018‘ in.

In praktijk blijkt dat er behoefte is aan logeerzorg voor ouderen en dat logeerzorg het thuis blijven wonen beter mogelijk kan maken. In 2019 werd in de pilots vooral gebruik gemaakt van incidentele logeerzorg, waarbij de oudere op incidentele basis verblijft in een zorginstelling. In de doorontwikkeling van de drie pilots in 2020 staat structurele logeerzorg centraal, waarbij de oudere met vaste frequentie, bijvoorbeeld elke week twee nachten, in een logeerhuis of zorginstelling verblijft. De drie pilots structurele logeerzorg vinden plaats in de Hoeksche Waard, Zuid-Oost Utrecht en de Peelregio.

Even op adem komen

DSP-groep start deze belangrijke opdracht door intensieve begeleiding van – en kennisdeling binnen de pilots. In januari 2021 evalueren we de opbrengst van de pilots met een onderzoek waarin de vraag centraal staat: Op welke wijze kunnen ouderen zo lang mogelijk onder de best mogelijke condities thuis blijven wonen binnen de grenzen van de draagkracht van de mantelzorger? En wat is de bijdrage van structurele logeerzorg hierin? Zo dragen we bij aan de ondersteuning van mantelzorgers, als onderdeel van het programma Langer Thuis.

Op 3 maart 2021 werden de uitkomsten gepresenteerd tijdens een digitale conferentie. U kunt de rapporten die DSP opleverde en de factsheet hieronder downloaden.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom Zij vertelt je er graag meer over.