Droomwijk 

Inclusie is een breed begrip dat op verschillende wijzen wordt ingevuld. De samenwerkende gemeenten in Noord Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Oldebroek) hebben DSP gevraagd een quickscan uit te voeren naar mogelijke succesfactoren voor een inclusieve wijk. Een wijk waar iedereen – inclusief personen met psychische problemen, soms resulterend in onbegrepen gedragkan en mag meedoen.

DSP-groep voerde zowel landelijk als in Noord Veluwe een deskresearch uit naar goede voorbeelden van inclusieve wijken en voerde een groepsgesprek met ervaringsdeskundigen werkzaam in het Praktijkhuis. Het Praktijkhuis is er voor mensen die ondersteuning willen waarbij herstel een doel is. Resultaat is een notitie met praktische handvatten om de inclusieve wijk in de regio Noord Veluwe vorm te geven. Hieronder een greep uit onze belangrijkste bevindingen.   

  • Gemeenten en woningcorporaties: stop met de algemene voorlichting van de wijk dat er kwetsbare groepen of mensen met psychische problemen komen wonen. Ervaringsdeskundigen merken dat dit vaak het tegenovergestelde effect heeft, namelijk stigmatisering en angst voor gevaarlijke mensen met verward gedrag.  
  • Geef meer gemeenten in Noord Veluwe een Praktijkhuis, voor mensen die ondersteuning willen waarbij herstel een doel is. Het Praktijkhuis in Harderwijk is een groot succes. 
  • Kwetsbare burgers die het aan kunnen; wees ambassadeur voor de kwetsbaren in de samenleving door je actief op te stellen en deel te nemen aan wijkactiviteiten waarmee een brug wordt geslagen naar de andere bewoners. Vooroordelen en stigmatisering verdwijnen als sneeuw voor de zon volgens ervaringsdeskundigen.  
  • Gemeenten stop met framen van inclusieve wijken gericht op kwetsbare mensen. Dat is een contradictio in terminis. Immers, een inclusieve wijk geldt voor iedereen.     

 Subsidievouchers voor gemeenten 

Werkt u aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? De regio Noord Veluwe schakelde met behulp van een subsidievoucher de experts van DSP-groep in. Gemeenten kunnen deze subsidievouchers aanvragen in het kader van de Vliegende Brigade+ van ZonMw.

Meer weten?

Neem dan contact op met Christel Scholten. Ze vertelt je er graag meer over.