De stem van de jongere

De laatste jaren wordt in het jeugdveld steeds meer waarde gehecht aan het centraal stellen van de stem van de jongere. Dat zien we terug in de uitvoering, in beleidsvorming en in onderzoek. Jongeren krijgen op verschillende manieren een stem, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige of in een jongerenraad. Ook in het onderzoeksveld zien we als DSP-groep steeds meer dat het perspectief van jongeren een centrale rol krijgt. Dat zit hem bijvoorbeeld in de aard van het onderzoek, waarbij ervaringen van jeugdigen worden opgehaald als input voor beleidsvorming. Maar ook worden ze vaker als respondenten meegenomen of wordt de methodiek aangepast. Met dat laatste proberen wij vanuit DSP vaker te experimenteren.

Peer interviewers

Onlangs zijn we gestart met een evaluatie van het Gouden Kans project, een vorm van maatschappelijke diensttijd, georganiseerd door het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord. Oud-deelnemers van het project verzorgen in dit onderzoek de groepsinterviews en krijgen daarmee de rol van ‘peer interviewer’. Zo krijgen we niet alleen inzicht in wat het jongeren oplevert om deel te nemen aan het Gouden Kans project, maar dragen we tegelijkertijd ook bij aan de doelstellingen van het project: talentontwikkeling en werkervaring opdoen.

Het mooie van deze methode is dat de oud-deelnemers extra goed bij de leefwereld van de doelgroep kunnen aansluiten. Zij kunnen door hun eigen ervaringen ook beter doorvragen. Dit creëert een wederzijds gesprek. Maar er zijn ook uitdagingen: de jongeren zijn mogelijk subjectief vanwege hun eigen deelname aan het traject, en hebben geen verdere ervaring met het afnemen van interviews. We organiseren een training voor de jongeren en begeleiden hen tijdens de interviews om deze uitdagingen te tackelen.

5 tips voor betrekken van jongeren in je onderzoek

Ook bij andere opdrachtgevers zien we dat het idee van het inzetten van peer interviewers aanslaat. Waar het betrekken van jongeren in onderzoek voorheen soms nog een ‘afvinklijstje’ was, is er nu meer behoefte om jongeren daadwerkelijk te horen en betrekken. Om de inzet van peer interviewers meer onder de aandacht te brengen, staat in de bijlage een overzicht met 5 tips.

Wil je hier meer informatie over of wil je deze methodiek inzetten voor jouw organisatie, project of onderzoek?

Neem dan contact op met Maud Pluijm. Zij vertelt je er graag meer over!