Focusgebied Weimarstraat/Beeklaan

Het gedeelte van de Beeklaan tussen de Loosduinseweg en de Weimarstraat en het gedeelte van de Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan in Den Haag hebben in de afgelopen jaren te maken gehad met geweldsincidenten, druggerelateerde overlast en diverse signalen van ondermijnende criminaliteit (zoals witwassen en vastgoedfraude). Daarom is dit gebied door de gemeente aangemerkt als een kantelgebied: een plek waar problemen zijn waardoor veilig en prettig wonen onder druk komt te staan en waar verder afglijden voorkomen moet worden. De gemeente vindt het daarom van belang om juist op deze locatie extra in te zetten door het introduceren van een vergunningsplicht.

Het onderzoek

Drie jaar geleden is door de gemeente Den Haag een gebiedsgerichte aanpak geïmplementeerd met als doel de leefbaarheid, veiligheid en het ondernemersklimaat te verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is een vergunningplicht voor ondernemers. Kortgezegd houdt dit in dat er een vergunning moet worden aangevraagd voor bedrijfsmatige activiteiten in voor publiek toegankelijke gebouwen, zoals winkels of diensten. De bedoeling hiervan is dat het een extra barrière opwerpt voor malafide ondernemers om zich hier te vestigen. En dat gevestigde ondernemers die niet aan de vergunningplicht kunnen voldoen, vertrekken. Op deze manier kunnen alleen ondernemingen met een vergunning zich vestigen.

Het idee is dat dit een positief effect heeft op de leefbaarheid, veiligheid en het ondernemersklimaat. DSP-groep is door de gemeente gevraagd deze vergunningplicht te evalueren. Dit hebben we gedaan door de straat op te gaan om inwoners en ondernemers vragen te stellen, door interviews te houden met verschillende betrokkenen bij de gemeente en haar partners en door een enquête uit te zetten onder bewoners.

De resultaten

Het onderzoek laat zien dat de aanpak in dit gebied deels effectief is. Gebleken is dat enkele malafide ondernemingen zijn verdwenen en dat daarvoor in de plaats ondernemers teruggekomen zijn die het winkelaanbod hebben verrijkt. De concentratie van malafide ondernemingen in het kantelgebied is daarmee afgenomen. Een (kleine) meerderheid van de bewoners is dan ook van mening dat de leefbaarheid en veiligheid in de buurt verbeterd zijn en dat het winkelaanbod aantrekkelijker is geworden.

Daartegenover waren de ondernemers over het algemeen wat minder positief over de vergunningplicht. Dit komt onder andere omdat de aanvraag van de vergunning voor hen administratieve en/of financiële lasten oplevert. Of omdat ze de vergunningsplicht als oneerlijk ervaren, of omdat de handhaving op de vergunning voor hen een knelpunt is.

Ook andere maatregelen van belang

Van doorslaggevend belang is de inzet van de transformatiemanager gebleken, die ervoor zorgt dat het gebied de gewenste uitstraling krijgt en gewenste ondernemingen probeert aan te trekken. Daarnaast zet de gemeente nog andere middelen in ter verbetering van de uitstraling, zoals een gevelaanpak. Deze middelen kunnen niet los worden gezien van elkaar. Het is daarnaast van belang dat de gemeente tijdig en duidelijk naar ondernemers communiceert over de vergunningsplicht en wat er van ondernemers wordt verwacht.

Verlenging vergunningsplicht met drie jaar

Inmiddels heeft de gemeente mede op basis van deze evaluatie besloten de vergunningplicht in het gebied met drie jaar te verlengen. De gemeente heeft hierbij rekening gehouden met de aandachtspunten die naar voor zijn gekomen vanuit de ondernemers en streeft er naar om de administratieve lasten voor hen te beperken.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vergunningsplicht voor ondernemers? Neem dan contact op met Lotje Krouwel, Aline Petersen of Oberon Nauta. Ze staan je graag te woord.