De gedragsinterventie Sociaal-Cognitieve Oplossingen Leren (So-Cool) is een individuele gedragsinterventie voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar (met uitloop tot 23 jaar) met een IQ van 50-85 die delicten plegen en tekorten hebben in sociale probleem-oplossingsvaardigheden.

So-Cool heeft recidivevermindering bij delinquente jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) als hoofddoel. De interventie richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden, sociale probleemoplossingen en het zelfvertrouwen.

Gedragstraining So-Cool als leerstraf

De training kan in het kader van een leerstraf worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van justitie. Er zijn twee varianten: een reguliere variant van 40 uur en een verlengde variant van 50 uur. De interventie wordt momenteel uitgevoerd door twee uitvoerende organisaties.

 Centrale onderzoeksvraag

DSP-groep heeft in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van VenJ tussen juli 2015 en mei 2016 een procesevaluatie uitgevoerd van de gedragsinterventie So-Cool. De centrale onderzoeksvraag luidde: Wordt de gedragsinterventie So-Cool uitgevoerd zoals beschreven in de programmahandleidingen? Wat zijn eventuele knelpunten in de uitvoering en wat zijn de achterliggende oorzaken daarvan?

Enkele conclusies

  • De selectie van de doelgroep kan veel beter: Slechts 9% van de jongeren voldoet aan alle inclusiecriteria uit de handleiding van So-Cool. Het grootste deel van de deelnemers bleek te ‘zwaar’ voor deze interventie, vooral op het vlak van recidivekans.
  • De uitvoering van de werkzame elementen is voldoende. Wel kan er winst worden behaald op het vlak van het betrekken van het netwerk en generalisatie. Zo worden ouders en buddys nog te weinig betrokken, ondanks de inspanningen van trainers om dit voor elkaar te krijgen.
  • We raden een goede monitoring en registratie aan zodat de kwaliteitsbewaking geborgd wordt.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Wendy Buysse. Zij vertelt u er graag meer over.

Wendy Buysse Wendy Buysse