Huiskamers van de Wijk Hoeksche Waard

In vijf kernen van de gemeente Hoeksche Waard zijn er Huiskamers van de Wijk: een laagdrempelige ontmoetingsplek voor een koffie, een praatje en activiteiten waar alle inwoners van de kern aan kunnen deelnemen of zelf kunnen organiseren.

Drie samenwerkende zorginstellingen, Alerimus, Zorgwaard en Heemzicht, hebben deze Huiskamers geïnitieerd, met als doel de samenredzaamheid en zelfredzaamheid te vergroten en eenzaamheid te verminderen. Zij werken samen met lokale partners, zoals verenigingen, welzijn, politie, scholen en kerken.

De zorginstellingen wilden weten in hoeverre de doelen bereikt kunnen worden op termijn, en wat samenwerkingspartners en bezoekers als meerwaarde van de Huiskamers zien. In een verkennend onderzoek hebben we deze vragen beantwoord en hebben we een voorstel voor monitoring gedaan.

Beleidstheorie in de praktijk

Samen met de vijf co├Ârdinatoren van de Huiskamers hebben we inzet, resultaten en beoogde effecten verkend, op basis van de opgestelde beleidstheorie. Daarnaast hebben we gesprekken gehouden met bezoekers van de Huiskamer in Numansdorp, en met samenwerkingspartners. Dat gaf veel inzicht in wat de Huiskamer nu al betekent in de kern: een veilige en fijne ontmoetingsplek waar de drempel voor eventuele hulpvragen laag ligt. Ook zijn kansen en aandachtspunten benoemd.

Diane den Tuinder, projectleider Huiskamers van de Wijk

"DSP was prettig en alert in het contact, waardoor de juiste gesprekken ontstonden. Het eindresultaat is ondersteunend aan ons ontwikkelproces."

Dagelijks contact en geluk

Uit CBS-onderzoek over de relatie tussen contact en geluk (2013) blijkt dat dagelijks contact met anderen van groot belang is voor geluk. Door met gelijkgestemden samen te komen, voel je je onderdeel van een gemeenschap. Dat vergroot de eigenwaarde en maakt mensen sterker. Dat werd bij de Huiskamers in mooie voorbeelden zichtbaar: bewoners die elkaar leren kennen via de koffie inloop en samen deelnemen aan activiteiten, en vrijwilligers die vervoer voor bewoners naar de Huiskamer regelen. Vrijwilligers hebben vaak dezelfde beweegredenen als bezoekers om actief te worden: vanwege het contact en de gezelligheid.

Van verkenning naar doorontwikkeling

De uitkomsten van de verkenning hebben we vertaald naar indicatoren voor een monitor die de Huiskamers zelf gaan bijhouden. De aanbevelingen over de doorontwikkeling van de Huiskamers implementeren de drie zorginstellingen in 2022.

Wil je meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Lotte hogeboom. Ze staat je graag te woord.