Opdracht Burennetwerk

In opdracht van Burennetwerk onderzocht DSP-groep de volgende vragen: 

  1. Welke meerwaarde heeft Burennetwerk voor de Amsterdammers die worden ondersteund? 
  2. Wat is de meerwaarde van Burennetwerk voor zorg- en maatschappelijke organisaties?  
  3. Waar liggen kansen om de impact van Burennetwerk te vergroten?

Wat is Burennetwerk Amsterdam? 

Burennetwerk Amsterdam is tien jaar geleden (2012) opgericht met het doel mensen in de buurt aan elkaar te koppelen op het moment dat de buurman of -vrouw een eenvoudige hulpvraag heeft. Dat kan voor eventjes zijn, of voor langere tijd. In het lustrumjaar 2022 waarin Burennetwerk 10 jaar bestaat, is DSP-groep gevraagd om te onderzoeken wat de meerwaarde is van Burennetwerk.  

Ophalen informatie zorgorganisaties 

Om te onderzoeken wat Burennetwerk voor Amsterdammers en verschillende organisaties in de stad betekent, hebben we een aanpak gehanteerd waarbij de focus lag op het ophalen van informatie bij twee organisaties. De uitkomsten van deze verkenning vormden de basis voor een gesprek over de meerwaarde voor andere organisaties. 

Interviews 

We hebben 1-op-1 interviews gehouden met professionals en directie. Doel van de interviews was om de motivatie van de organisaties om samen te werken met Burennetwerk in beeld te brengen, wat zij zien als toegevoegde waarde van die (eventuele) samenwerking, en op te halen of er kansen zijn voor Burennetwerk om hun impact te vergroten.  

Werksessies 

In twee werksessies met professionals hebben we vervolgens het opgehaalde beeld van de meerwaarde van Burennetwerk besproken en getoetst, en is gekeken of die meerwaarde ook voor andere organisaties geldt De bevindingen zijn gebundeld in een rapport en vormen input voor de toekomststrategie van de organisatie. 

Meer lezen?

Lees meer op de website van Burennetwerk of lees het rapport hieronder.

Meer weten over het verkennend onderzoek naar de waarde van het Burennetwerk?

Bel of mail dan met Lotte Hogeboom of Maud Pluijm. Zij vertellen je graag meer.