Individueel casusoverleg CTER

Radicaliseringscasuïstiek bij het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) wordt in Noord-Holland besproken tijdens het individueel casusoverleg (ICO). Deelnemers zijn gemeente, Openbaar Ministerie en politie. Afhankelijk van de casus sluiten ook andere partijen aan. De casuïstiek wordt besproken op het Zorg- en Veiligheidshuis onder begeleiding van een procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis. In deze aanpak worden interventies ingezet op basis van de risicofactoren die worden waargenomen met betrekking tot radicalisering en extremisme en een eventuele geweldsdreiging.

Evaluatie

In opdracht van het regionaal samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig onderzocht DSP-groep de besluitvorming rondom duiding en de inzet van interventies, de besluitvorming rondom op- en afschalen van casuïstiek en het verloop van de samenwerking. We werkten in het onderzoek samen met Bureau Alpha.

Aan de hand van casusonderzoek brachten we in kaart hoe het ICO in de praktijk verloopt. In verdiepende groepsgesprekken gingen we met ICO-partners verder in gesprek hoe de aanpak verloopt, wat daarin goed gaat en wat verbetermogelijkheden zijn. Hieruit volgden 19 aanbevelingen. We sloten af met een interactieve leerbijeenkomst waarin de deelnemers aan de hand van de aanbevelingen aan de slag gingen met het bedenken van oplossingsrichtingen.

Van impliciet naar expliciet

De rode draad in het onderzoek is dat verschillende afspraken, verwachtingen en overwegingen meer expliciet gemaakt moeten. Veel kennis, ideeën en verwachtingen zitten in de hoofden van de partners aan tafel, maar door het niet uitspreken en vastleggen ervan blijven zaken impliciet. Door zaken te expliciteren weten de ICO-partners beter wat ze van de aanpak en elkaar kunnen verwachten, zodat impasses worden voorkomen en de slagkracht van de aanpak wordt verhoogd.

Wil je meer weten over het Individueel casusoverleg of de aanpak van radicalisering in het algemeen?

Neem dan contact op met Nynke Piepers. Ze vertelt je er graag meer over.