DSP-groep doet al jaren veelvuldig onderzoek naar de persoonsgerichte aanpak (PGA) radicalisering. Uit de onderzoeken die wij de afgelopen jaren naar radicalisering deden, weten we hoe belangrijk én hoe ingewikkeld het is om een goed werkende PGA radicalisering op te zetten. De partijen die betrokken zijn binnen de PGA werken op het scherpst van de snede vanwege de gevoeligheid van het thema én de impact van een terroristisch misdrijf. Tegelijkertijd zijn gemeenten voorzichtig, omdat een label als extremist of radicaal behoorlijk ingrijpend kan zijn op iemands leven.

Delen van inzichten PGA Radicalisering

We weten hoe hard gemeenten en andere organisaties werken om de PGA radicalisering zo goed mogelijk in te richten. En we zijn onder de indruk van de toewijding van veel professionals die wij spraken. Daarom vinden wij het belangrijk om de inzichten die wij de afgelopen jaren opdeden, te delen. Vanwege de vertrouwelijkheid van veel van de onderzoeken op het thema radicalisering en extremisme, konden we de uitkomsten echter vaak niet openbaar maken.

Om toch onze kennis te verspreiden, schreven we dit stuk, waarin we voor de verschillende processtappen van een aanpak een aantal aandachtspunten benoemen. Aandachtspunten die uit onze evaluaties en onderzoeken de belangrijkste bleken te zijn en daarmee randvoorwaardelijk zijn voor een effectieve en efficiënte PGA.

Checklist professionals PGA Radicalisering

Professionals betrokken bij een PGA radicalisering kunnen dit stuk gebruiken bij wijze van checklist. Hebben ze de verschillende randvoorwaarden van de PGA radicalisering op orde of is er ruimte voor doorontwikkeling? Wij hopen dat dit stuk hen herkenning en ideeën voor verbetering van deze aanpak biedt.

Meer informatie

Lees ons stuk hieronder. Nadere informatie kan verkregen worden bij: Nynke Piepers en Bram van Dijk.

Meer weten over de evaluaties van de Persoonsgerichte Aanpak radicalisering?

Neem dan contact op met Nynke Piepers of Bram van Dijk, ze staan je graag te woord.