Met veel plezier hebben wij de afgelopen tijd in opdracht van de Landelijke Vereniging van Managers Zorg- en Veiligheidshuizen (LVMZV) zeven masterclasses ontwikkeld voor ervaren procesregisseurs van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Al meer dan tien jaar organiseren wij vakontwikkeling op het snijvlak van zorg en veiligheid en het voeren van regie. Het ontwikkelen en uitvoeren van de eerste landelijke leergang voor procesregisseurs in 2019 en 2020 was er daar een van. Dit is een mooi vervolg daarop.

De masterclasses

  1. Masterclass Beïnvloeden met experttrainer Marike van den Heuvel (De Baak)
  2. Masterclass Deep Democracy met experttrainer Yonathan Keren (House of Deep Democracy)
  3. Masterclass Versterken weerbaarheid met experttrainers Pieter, Paul en Dennis (Trikon)
  4. Masterclass Persoonlijk Leiderschap met experttrainer Hans Licht
  5. Masterclass Met strategie van analyse naar perspectief met experttrainer Mette van Duijn
  6. Masterclass Competente Mensen Incompetente teams met experttrainer Jobbeke de Jong (Tachles)
  7. Masterclass Overleg als sturingsinstrument met experttrainer Mette van Duijn

Verschillende leervragen en leerstijlen

Regisseurs hebben verschillende leervragen en leerstijlen. Er is niet één mal waarin alle procesregisseurs passen. En dat hoeft ook niet. Met onze masterclasses sluiten we zo dicht mogelijk aan op de verschillende behoeften. Wij geloven en zien dat het met elkaar én van elkaar leren op landelijk niveau werkt. Het is inspirerend en maakt het mogelijk om alle procesregisseurs vakontwikkeling van hoge kwaliteit te bieden met een breed aanbod. De masterclasses zijn te volgen als losse module of in combinatie met andere masterclasses waarbij ze elkaar onderling versterken.

Excellente Masterclasses

Wat de masterclasses met elkaar gemeen hebben, is dat ze héél goed moeten zijn. Regisseurs zijn razend druk met urgente casuïstiek en samenwerkingsvraagstukken en hebben geen tijd voor middelmatige trainingen. Wij werken met de beste experttrainers uit het veld, waar we een jarenlange samenwerking mee hebben. De experttrainers zijn heel goed in het overbrengen van hun specifieke kennis en vaardigheden. Wij zijn heel goed in het verbinden van deze expertise met de werkelijkheid waarbinnen de procesregisseurs werken. Daarom ontwikkelen we en geven we de masterclasses samen met de experttrainers. Samen zijn we een team, waarbij wij het centrale aanspreekpunt zijn voor de opdrachtgever en de deelnemers

Regievoeren zonder macht

Regievoeren is een beïnvloedingsvorm die vraagt om kwaliteiten die verder gaan dan competenties. In de basis gaat het om de vraag in hoeverre je zelfinzicht hebt en in staat en bereid bent om jezelf als instrument in te zetten. Dit staat centraal in elk van de zeven masterclasses. We doen dit door in de masterclasses aandacht te hebben voor:

  • het bouwen aan gezonde relaties tussen netwerkpartners;
  • de verantwoordelijkheden van procesregisseurs;
  • talenten, potentieel en competenties van procesregisseurs.

Soortgelijke projecten

DSP heeft de afgelopen jaren veel gedaan op het thema Zorg en Veiligheid. Door het ondersteunen, adviseren en trainen van o.a. Zorg en Veiligheidshuizen, gemeenten en hun netwerkpartners bij het opbouwen en bestendigen van aanpakken en samenwerkingsvraagstukken op complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. Zoals:

Wil je meer weten?

Bel of mail dan met Noortje Dickhoff of Aniek Verwest. Of lees het interview met onze collega’s: Regievoeren is een vak apart – DSP-groep

Meer weten over de Masterclasses?

Neem dan contact op met Noortje Dickhoff, Nina Faulstich of Aniek Verwest. Zij vertellen je er graag meer over.