In opdracht van het ministerie van BZK heeft DSP-groep samen met Verwey Jonker Instituut en DISSS (Dutch Institute for Safe and Secure Spaces) drie verkennende onderzoeken naar Maatschappelijke Onrust uitgevoerd die als basis dienen voor een gezamenlijk begrippenkader voor de rijkspartners.

Literatuurstudie definities begrippen

Verwey Jonker heeft een uitgebreide literatuurstudie verricht naar definities van verschillende begrippen die onder de noemer Maatschappelijke onrust vallen. Daarbij wordt ook aangegeven met welke indicatoren deze verschillende begrippen gemeten kunnen worden.

Interviews

DSP-groep heeft het gebruik van deze begrippen in de praktijk in beeld gebracht. Er zijn 21 interviews gehouden met experts, bestuurders en beleidsmedewerkers van rijksoverheid en gemeenten. De meeste geïnterviewden zijn van mening dat onrust, onbehagen en polarisatie ook kunnen bijdragen aan positieve veranderingen. Dat laat volgens hen onverlet dat er ingegrepen moet worden als er sprake is van geweld, haat gezaaid wordt en de democratische rechtsorde in gevaar komt.

Digitale Maatschappelijke Onrust

De studie van DISSS tenslotte beveelt aan dat beleidsmakers en onderzoekers en de samenleving als geheel toewerken naar ethisch en juridisch aanvaardbare instrumenten voor het detecteren, analyseren, voorspellen en waar nodig interveniëren met betrekking tot maatschappelijke onrust die mede het gevolg van ontwikkelen in het digitale discours.

Meer informatie

Nadere informatie kan verkregen worden bij: Bram van Dijk, Paul van Soomeren en Mensje van Puffelen (DSP-groep)

Meer weten over de evaluaties van de Persoonsgerichte Aanpak radicalisering?

Neem dan contact op met Bram van Dijk, Paul van Soomeren en Mensje van Puffelen. Ze staan je graag te woord.