Integraal Informatie Overleg (i2o)

Signalen van radicalisering, extremisme en terrorisme kunnen overal vandaan komen: van scholen tot overheidsinstellingen tot sportclubs. Om te bepalen of die zorgen terecht zijn en om actie vragen, hebben drie Zorg- en Veiligheidshuizen in Noord-Holland een werkwijze ingericht: het Integraal Informatie Overleg (i2o). Deelnemers van gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie bespreken daarin het signaal en bepalen wat er (al dan niet) mee gebeurt.

Onderzoek als lerende evaluatie

In opdracht van het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland: Samen Veilig onderzocht DSP in 2021 hoe signalen van radicalisering, extremisme en terrorisme in het i2o worden gewogen en geduid. In het onderzoek werkten we samen met Bureau Alpha. In het bijzonder keken we naar de wijze waarop de lokale samenwerking in de praktijk werkt. We gaven het onderzoek vorm als lerende evaluatie. Dit betekent dat we geen oordeel ‘goed/fout’ vellen, maar dat we samen met alle betrokkenen in beeld brachten en reflecteerden op wat er gebeurt, waarom dat zo gebeurt en wat er beter kan. We hebben dus gefocust op de lessen: hoe kunnen de drie Zorg- en Veiligheidshuizen zelf en van elkaar leren? Daarmee maakten we de resultaten herkenbaar en toepasbaar voor de betrokken partijen.

Werkwijze onderzoek

Om een beeld te krijgen van de samenwerking in de praktijk, stuurden we deelnemers een korte vragenlijst toe. Ook voerden we verdiepende groepsgesprekken waarbij partijen gezamenlijk vragen beantwoordden over de praktijk (zoals onderlinge samenwerking, de mate van ondersteuning, de keuzes die worden gemaakt en de afwegingen en interacties die daaraan ten grondslag liggen). Verder observeerden we bijeenkomsten van het i2o. In onze aanbevelingen benadrukten we wat er goed gaat – bijvoorbeeld de samenwerking en betrokkenheid bij partners – en welke concrete verbeterpunten we hebben gezien. De resultaten hebben we gepresenteerd en gebundeld in een notitie.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Integraal Informatie Overleg? Neem dan contact op met Tjisse Bosch. Hij vertelt je er graag meer over.