Afstand tot arbeidsmarkt

Op een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk dat iedereen die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, ook de kans krijgt om mee te doen. Ook mensen die kampen met problemen op meerdere leefgebieden. Zoals wonen, financiƫn, gezondheid, psychische of lichamelijke problemen, sociale relaties. Zij worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt genoemd.

De opdracht die DSP-groep samen met De Beleidsonderzoekers (op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) uitvoert, is er op gericht hier meer grip op te krijgen.

Onderzoek naar kennis en ervaring

We voeren een landelijk verkennend onderzoek uit naar alle mogelijke vormen van integrale ondersteuning in het sociaal domein (zorg, veiligheid, jeugd, werk en inkomen). In het onderzoek brengen we de variƫteit aan integrale aanpakken in kaart (naar doel, doelgroep, wettelijk kader, vorm, opzet, werkzame bestanddelen). Ook zetten we de inzichten uit de literatuur op een rij over wat werkt bij integrale ondersteuning en spreken we ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers. Ten slotte verdiepen we ons in een aantal goede praktijken en maken we maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA) daarvan. Het eindrapport verschijnt in december 2022.

Voor wie?

Het onderzoek resulteert in twee rapporten. Het eerste rapport geeft een macro-analyse en is bedoeld voor beleidsmakers op landelijk niveau. Het tweede rapport geeft handvatten voor de uitvoeringspraktijk en is bedoeld voor beleidsmakers en professionals op decentraal niveau.

Meer weten over de de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Bel of mail dan met Christel Scholten. Zij vertelt je graag meer.