DSP-groep voerde de evaluatie ‘Onder de mensen’ uit. Hiervoor onderzochten wij zeven inloopvoorzieningen in Westfriesland. De betrokken gemeenten kregen hierdoor meer inzicht in de meerwaarde van deze inloopvoorzieningen en weten wat de aandachtspunten voor de toekomst zijn.

Inloop voor kwetsbare mensen

Voor een praatje en een kop koffie kunnen mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid terecht bij een ggz-inloopvoorziening. Vaak gaat het om mensen met een beperkte sociale redzaamheid die moeite hebben met het organiseren van dagelijkse zaken. Bezoekers komen in zo’n inloopplaats lotgenoten tegen en er zijn professionele begeleiders die deze groepen goed (her)kennen.

Evaluatie van zeven ggz-inloopvoorzieningen

Regio Westfriesland kent momenteel zeven ggz-inloopvoorzieningen in vier gemeenten. De gemeenten willen met een evaluatie en een vooruitblik meer inzicht in de meerwaarde van deze inloopvoorzieningen en aandachtspunten voor de toekomst, zoals de samenwerking met welzijn. Aan de hand van gesprekken met ambtenaren, wethouders, de betrokken zorgaanbieders en bezoekers, en documentstudie hebben we een beeld geschetst van de inloopvoorzieningen en de inzichten over de meerwaarde opgehaald.

Veilige plek waar niets hoeft

De inloopvoorzieningen zijn een veilige plek waar niets hoeft, volgens bezoekers. Ze vinden het contact met andere mensen en de afleiding prettig. Het bezoek geeft ook structuur: “Een reden om op te staan”. Bezoekers hebben vaak geen betaald werk en zonder de inloopvoorziening zouden ze meer thuis zitten en kunnen vereenzamen.

Omdat de inloop vaak gecombineerd is met een dagbestedingsvoorziening is de doorstroom naar dagbesteding vaak groot.

Een bezoeker van een inloopvoorziening

“Ik weet dat als ik naar de inloop ga, de kans groot is dat het beter met me gaat. Dat positieve gevoel werkt zelfs de dag erna door.”

Vervolg

De gemeenten werken in het najaar 2020, samen met de aanbieders,  de aanbevelingen uit voor een verbeterde werkwijze in de toekomst.

Meer weten over dit project over inloopvoorzieningen?

Bel of mail dan met Babette Beertema. Zij staat je graag te woord.