Uit diverse onderzoeken blijkt dat lokale en regionale onafhankelijk media onder druk staan. De gemeente Woerden wil daar wat aan doen en zoekt naar mogelijkheden om de lokale en regionale onafhankelijke media te ondersteunen en zo onderzoeksjournalistiek te stimuleren. En met die vraag kwam de gemeente bij DSP-groep.

Het medialandschap

DSP-groep bracht het medialandschap van Woerden in kaart en analyseerde de rol van lokale en regionale media in twee journalistieke casussen. Ook verzamelden wij voorbeelden van ondersteuning van lokale en regionale media elders in het land. Vervolgens beschreven wij drie varianten voor ondersteuning van lokale onderzoeksjournalistiek en diepten die uit met vertegenwoordigers van lokale en regionale media, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de provincie Utrecht. Ook heeft DSP-groep een aantal gemeenteraadsleden bevraagd over de lokale nieuwsvoorziening en mogelijke ondersteuning daarvan. Op basis van deze uitkomsten kwam DSP-groep tot het volgende advies.

De journalistieke infrastructuur

Om de onderzoeksjournalistieke productie te versterken moet eerst de basis op orde zijn. In de gemeente Woerden bleek vooral hier winst te behalen. Het verbeteren van een aantal randvoorwaarden voor de journalistieke infrastructuur, zoals de bezetting van de redacties van lokale media, een divers aanbod van nieuwsvoorziening en online nieuwsverslaglegging zou soelaas brengen. Een versterking van de lokale omroep RPL Woerden op deze punten zal het kansrijkst zijn.

Na een presentatie van het advies aan de gemeenteraad werd het advies overgenomen. De gemeente is van plan om de bijdrage aan de lokale omroep te verhogen door het normbedrag (€1,14) per inwoner te berekenen en niet per huishouden. Met dit budget kan de lokale omroep professionaliseren, expertise inhuren die nu niet aanwezig is en investeren in middelen.

DSP-groep en media

DSP-groep voert regelmatig opdrachten uit die gaan over mediabeleid, de rol van de overheid en het versterken onafhankelijke kritische (onderzoeks-) journalistiek. Andere voorbeelden: de handreiking versterken lokale media voor gemeenteraadsleden, versterken van de lokale media en journalistiek in de provincie Utrecht en het onderzoek naar de stand van zaken in de onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Meer weten over dit project of over onderzoeken naar mediabeleid?

Bel of mail dan met Annelies van der Horst. Zij staat je graag te woord.