Passend aanbod voor thuiszitters

De G4 gemeenten hebben met de Thuiszittersaanpak de ambitie gesteld dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend onderwijs- en/of zorgaanbod. Want ieder kind heeft recht op onderwijs. Als een kind thuis komt te zitten, dan kan de cognitieve en sociale ontwikkeling stil komen te vallen. Daarmee loopt de ontwikkeling van het kind gevaar.

Een werkbare omschrijving

Om te zorgen dat een thuiszitter zo snel mogelijk weer op een plek zit die bij hem of haar past, is het belangrijk dat er bij alle betrokken partijen (zoals school, Leerplicht) overeenstemming is wat een ‘passend aanbod’ inhoudt. Kan dat een school zonder BRIN-nummer zijn? Of een zorgtraject? En wie beslist dat het aanbod passend is voor de thuiszitter? Eenduidigheid is ook nodig om te kunnen registreren en te monitoren.

DSP is door gemeente Amsterdam gevraagd om tot een heldere beschrijving van het begrip passend aanbod te komen die werkbaar is voor de G4.

Download hier het rapport

Wil je meer weten over passend aanbod voor thuiszitters?

Bel of mail gerust met Lotte Hogeboom of Manja Abraham, ze staan je graag te woord.