De afgelopen twee jaar is Nina Faulstich op regelmatige basis verbonden geweest aan het programma tegen Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG) van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ). Zo heeft zij vanuit DSP meerdere onderzoeken gedaan in opdracht van het programma en is zij sinds het najaar van 2022 gedetacheerd als adviseur.

Het programma SISG is een stevige en veelomvattende aanpak om (online en offline) seksuele intimidatie en seksueel geweld in de stad tegen te gaan. Het programma wordt uitgevoerd door het AcVZ en werkt intensief samen met vele partners, zowel gemeentelijke, als zorg- en strafpartners. Een van de maatregelen van het programma SISG is de ROSA- aanpak, die gestart is eind 2020. De ROSA-aanpak is een Amsterdamse aanpak voor jonge vrouwen in de leeftijd van 13 tot 27 jaar die te maken hebben gehad met (herhaald) seksueel geweld en waarbij sprake is van complexe casuïstiek.

Vervolgonderzoek SISG en middelengebruik

In 2021 deed Nina het onderzoek: ‘Van straatintimidatie tot seksueel misbruik – het perspectief van meisjes en jonge vrouwen op seksueel grensoverschrijdende situaties’. Tijdens dit onderzoek liet zij de meiden zelf aan het woord. Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag volgens de meiden? Hoe kan het voorkomen worden? En waar hebben slachtoffers behoefte aan? Uit dit onderzoek bleek dat middelengebruik en SISG-problematiek vaak in één zin genoemd worden, maar op verschillende manieren aan elkaar gerelateerd zijn. Daarom loopt op dit moment het vervolgonderzoek waarbij een verdiepingsslag gemaakt wordt op de relatie tussen seksueel grensoverschrijdende situaties en middelengebruik/misbruik. Het onderzoek richt zich op drie verschillende invalshoeken:

  1. Middelengebruik als gevolg van slachtofferschap van SISG-problematiek
  2. SISG-problematiek als gevolg van (genormaliseerd) middelengebruik
  3. Middelengebruik zonder dat zij het weten, onder dwang of door afhankelijkheid/verslaving

Andere werkzaamheden

Ook komende tijd blijft Nina zich nog inzetten als adviseur voor het programma tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld. Tot aan de zomer zal zij zich onder andere bezig houden met de verbinding tussen de ROSA-aanpak en scholen. Daarnaast zal zij ook ondersteuning bieden bij een andere maatregel binnen het programma, namelijk ‘Online Seksueel Geweld’ (OSG).

Meer lezen?

Lees hier meer over het programma tegen Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld en over de ROSA-aanpak op de website van de gemeente Amsterdam.

Meer weten over onderzoek naar intimidatie en seksueel misbruik bij meisjes en jonge vrouwen? Of over Nina's detachering?

Neem dan contact op met Nina Faulstich. Ze vertelt je er graag meer over.