Een goede plek in de wijk voor kwetsbare mensen met ggz-problematiek en voor dak- en thuisloze mensen, dat is het gezamenlijk streven van de vijf gemeenten (Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) die samen de regio Amsterdam vormen. Deze gemeenten stellen een gezamenlijk plan op voor de organisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang; een regionale verantwoordelijkheid die vanaf 2021 naar gemeenten overgaat. DSP-groep begeleidt de gemeenten bij het opstellen van uitgangspunten voor dit plan en de uitwerking daarvan.

Ondersteuning in eigen omgeving organiseren

In totaal zijn er in de regio nu nog circa 4.000 plekken voor beschermd wonen (voor mensen met ggz-problematiek die niet zelfstandig kunnen wonen) en maatschappelijke opvang (voor dak- en thuisloze mensen). De gemeenten willen de huidige, regionale koers van ambulantisering voortzetten. Dat wil zeggen, deze kwetsbare mensen zo goed mogelijk in de eigen woning en in de eigen wijk ondersteunen. Hiervoor maken de gemeenten afspraken over wat er dan regionaal geregeld moet worden. Zoals passende ondersteuning aan huis en voldoende zelfstandige woonruimte.

Regionaal plan

We hebben de verschillende inzichten en aandachtspunten van de vijf gemeenten, zorgaanbieders en cliĆ«ntvertegenwoordigers, voor de toekomst van beschermd wonen en Ā maatschappelijke opvang verkend. Deze informatie heeft geleid tot gedeelde, regionale uitgangspunten. Aan de hand van deze uitgangspunten werken de gemeenten verder aan een gezamenlijk plan voor de uitvoering.

Meer weten over beschermd wonen en maatschappelijke opvang?

Bel of mail dan met Lotte Hogeboom. Ze staat je graag te woord.