Een eigen plek

Een passende woonruimte is een belangrijke basis voor herstel voor mensen die uit de opvang, jeugdzorg en beschermd wonen vertrekken. Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders in de regio Westfriesland zijn sinds 2018 een pilot gestart om voor deze mensen de stap naar zelfstandig wonen zo goed mogelijk te laten verlopen. DSP-groep geeft aan de hand van een evaluatie van deze pilot, aanbevelingen voor het vervolg op deze werkwijze.

 Passende woonruimte én begeleiding

Al jaren is het uitgangspunt van gemeenten dat mensen met psychische problemen die zich (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen redden, zo kort als mogelijk in de opvang of een beschermd wonen plek verblijven. Zo ook in de regio Westfriesland. Zodra een cliënt zelfstandig kan wonen, verhuist hij of zij naar een eigen woning in de regio, met begeleiding op afstand: een belangrijke stap in het herstel.

In de praktijk blijkt dat deze mensen soms lang moeten wachten op een woning en daarom langer dan nodig is in de opvang of beschermd wonen verblijven. Waardoor nieuwe cliënten weer moeten wachten op een plek in de opvang of beschermd wonen.

Ervaringen door de pilot

In juli 2018 zijn de Westfriese gemeenten samen met woningcorporaties en zorgaanbieders een pilot gestart om het proces van passende woonruimte vinden en de begeleiding aan huis te regelen en te stroomlijnen. Met de evaluatie van de pilot geven we antwoord op de vragen:

  • verloopt de uitstroom van cliënten naar een eigen woning zo beter en is er voldoende basis om de werkwijze te bestendigen?
  • En wat zijn de ervaringen van de betrokkenen, inclusief de uitstromers?

Het besluit over het vervolg van de pilot nemen de gemeenten in het najaar van 2020.

Meer weten over dit project over uitstroom uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen?

Bel of mail dan met Lotte Hogeboom. Ze staat je graag te woord.