Zorg- en Veiligheidshuizen

Met veel enthousiasme werkt DSP-groep als samenwerkingspartner met de Zorg- en Veiligheidshuizen (in totaal 30) om een landelijke vakontwikkeling voor procesregisseurs op te zetten. Zorg- en Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingen waarin ketenpartners vanuit straf, zorg en gemeentelijke organisaties samenwerken met als doel het terugdringen van criminaliteit in de regio.

Regie op casuïstiek straf en zorg

Vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen wordt regie gevoerd op complexe casuïstiek op het snijvlak van straf en zorg. Dit is de taak van procesregisseurs. Zij zijn de experts in het verbinden van straf en zorg en nemen een verbindende, neutrale en overstijgende rol in.

Landelijke vakontwikkeling 

De Zorg- en Veiligheidshuizen hebben ons gevraagd een landelijke vakontwikkeling voor de procesregisseurs op te zetten. Vakontwikkeling, het woord zegt het al; regisseur zijn, is écht een vak!
DSP ontwikkelt het programma, implementeert, coördineert en monitort de leergang. Wij gaan opzoek naar de beste trainers, bereiden de trainingen voor, creëren de sfeer en faciliteiten waarin regisseurs kunnen leren van elkaar en gebruiken de opbrengsten om samen met de managers het vak verder te ontwikkelen.

Thema’s

Belangrijke thema’s zijn regievoeren zonder macht, gespreksvoering en onderhandelingsvaardigheden en het maken van een goede analyse. De vakontwikkeling draagt bij aan de individuele kwaliteiten van de procesregisseurs, de regionale samenwerking en een meer eenduidige visie op regie.
De eerste training heeft ondertussen plaatsgevonden en is met veel enthousiasme ontvangen door de regisseurs.

Vertrekpunt en ervaring

DSP-groep heeft eerder voor het Zorg- en Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland (Actiecentrum Veiligheid en Zorg (ACVZ)) een leergang voor regisseurs opgezet en is al langere tijd betrokken bij de vakontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Deze opgedane kennis is, samen met een landelijke verkenning onder alle Zorg- en Veiligheidshuizen, het vertrekpunt.

Wij kennen de wereld van de Zorg- en Veiligheidshuizen goed, zijn als adviseurs en onderzoekers betrokken bij een groot aantal van de Zorg- en Veiligheidshuizen (en haar partners) en hebben veel ervaring met het aanpakken van complexe problematiek binnen een integrale aanpak en weten wat dit vraagt van betrokken professionals. Daarbij zorgen wij steeds voor de frisse blik van buiten. En kunnen we de kennis en expertise van de verschillende Zorg- en Veiligheidshuizen aan elkaar verbinden.

Meer weten over het de vakontwikkeling van regisseurs bij Zorg- en Veiligheidshuizen?

Neem dan contact op met Aniek Verwest, Linda van Dongen of Nina Faulstich. Zij vertellen je er graag meer over.