In opdracht van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Utrecht ontwikkelen, begeleiden en organiseren Noortje Dickhoff, Aniek Verwest en Iris Struick van DSP-groep een programma vakontwikkeling 2023/2024. Dit programma is gericht op persoonlijkheid, vaardigheden en kennis om het professionele handelen en vakmanschap van de professionals binnen OOV te versterken. Dit programma vakontwikkeling wordt de OOV Academie genoemd. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van wat er al is en werken we toe naar een duurzaam lerend netwerk.

Onderdelen opdracht

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Opzetten, uitwerken en uitrollen basisprogramma OOV breed.
 • Opzetten, uitwerken en uitrollen van een maatwerk basisprogramma per cluster en/of functies.
 • Opzetten en uitwerken facultatief programma OOV breed (voor later)
 • Doorlopend monitoren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om het professioneel handelen en vakmanschap binnen OOV bij te versterken en te bestendigen.

Utrecht is een groeiende stad met grootstedelijke veiligheidsproblematiek, waar criminaliteit en overlast meegroeien met de groei van de stad. Het werkveld is aan het veranderen door allerlei (inter)nationale, regionale en lokale ontwikkelingen. Omdat OOV zich goed wil verhouden tot de veiligheidsproblematiek in Utrecht, investeert OOV fors in de groei en professionaliteit van OOV. Werkende weg vooruit en blijven leren. Dat wordt met elkaar in goede samenwerking binnen OOV, met de rest van de organisatie en met externe partners gedaan.​

Doelen OOV Academie

De doelen van de OOV Academie zijn het versterken professioneel handelen en vakmanschap door:

 • Delen en vergroten van kennis.
 • Ontwikkelen en versterken vaardigheden.
 • Zicht op en omgaan met eigen houding en gedrag.
 • Bouwen aan een sterker team.
 • Werken vanuit talenten.
 • Delen van perspectieven.
 • Praktische handvatten.
 • Versterken van het netwerk.
 • Doorontwikkeling aanpak en methodisch werken.

Basisprogramma OOV Academie

Samen met een kernteam en het managementteam van de afdeling OOV inventariseerden we de gewenste ontwikkelpunten, ideeën en leerbehoeften. Op basis hiervan is een basisprogramma voor de OOV Academie ingericht, bestaande uit trainingen en kennissessies. Dit basisprogramma wordt gevolgd door alle collega’s binnen OOV. Naast dit basisprogramma is er ruimte voor maatwerk per cluster (zie afbeelding voor de inhoud van het basisprogramma). Tevens is er een facultatief programma beschikbaar wat men kan volgen naar eigen behoefte.

Meer lezen over vakontwikkeling?

OOV Academie

Meer weten over vakontwikkeling binnen de OOV Academie of over vakontwikkeling in zijn algemeenheid?

Bel of mail dan met Aniek Verwest, Noortje Dickhoff of Iris Struick! Zij vertellen je graag meer.