Programma vakontwikkeling voor professionals

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Utrecht heeft DSP gevraagd een programma voor vakontwikkeling op te zetten, te begeleiden en te organiseren voor de komende 1,5 jaar. Dit programma is voor professionals die werken binnen persoonsgerichte aanpakken op het snijvlak van zorg en veiligheid.

In eerste instantie is het programma bedoeld voor de PGA-experts van de lokale Persoonsgerichte Aanpak en beleidsmedewerkers van het cluster Zorg en Veiligheid. Daarbij wordt steeds gekeken welke modules ook relevant zijn voor de andere clusters van de afdeling OOV. Waar passend en haalbaar kunnen ook professionals van het Zorg- en Veiligheidshuis en andere ketenpartners deelnemen.
DSP-groep werkt voor deze opdracht nauw samen met de clustermanagers OOV en de coördinatoren van de persoonsgerichte aanpakken. Het basisprogramma bestaat uit verschillende modules gericht op kennis, attitude en vaardigheden.

Eerste trainingen een feit

De eerste trainingen hebben ondertussen plaatsgevonden. Een daarvan is de training Veiligheid en Weerbaarheid die we samen met gespecialiseerde trainers van Trikon coaching en training hebben opgezet en uitgevoerd. Door deze training zijn de professionals tot een gezamenlijke normstelling op veiligheid gekomen, zijn zij bewuster van hun eigen handelen, hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld om hun eigen veiligheid te vergroten en zijn in staat verschillende vormen van manipulatie, agressie en geweld beter te voorkomen en te hanteren.

Op dit moment werkt DSP de andere modules uit, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van kennis, ervaring en trainers aanwezig in het netwerk van Utrecht.

Meer weten over het project Vakontwikkeling zorg en veiligheid gemeente Utrecht of over vakontwikkeling algemeen?

Bel of mail dan met Aniek Verwest, Noortje Dickhoff of Iris Struick! Zij vertellen je graag meer.