Vandaag is het Vertelpunt Zorg voor de Jeugd online gegaan. Doel van het vertelpunt is om zoveel mogelijk verhalen te verzamelen, échte ervaringen. Zowel van de gebruikers van Jeugdhulp – kinderen/jongeren en ouders/verzorgers – als van professionals die in deze sector werkzaam zijn.

Oproep

Heeft u ervaring met Jeugdhulp? U helpt ons enorm als u uw ervaring met ons deelt via het Vertelpunt. Het kost ongeveer 10 minuten. Attendeer gerust ook anderen in uw omgeving op het Vertelpunt. Graag zelfs!

Korte achtergrond

‘Zorg voor de Jeugd’ is een programma om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (samen Jeugdhulp) in Nederland te verbeteren. Alle organisaties die actief zijn in de Jeugdhulp doen mee. Naast feiten en cijfers zijn we op zoek naar de verhalen achter de cijfers. Met de methode ‘Leren en Verbeteren met Ervaringen’ laten we deze verhalen zien. Het gaat om leren van de ervaringen van mensen die zelf Jeugdhulp krijgen of geven. Wij willen zo veel mogelijk ervaringen van jeugdigen, ouders/verzorgers en professionals ophalen, voor een zo divers en rijk mogelijk beeld.

Bijeenkomsten

Tijdens bijeenkomsten in het najaar bespreken betrokkenen samen de perspectieven en onderliggende ervaringen. Zo ontstaan nieuwe inzichten over Jeugdhulp. In teams worden verbetervoorstellen ontwikkeld die worden gepresenteerd aan beleidsmakers en beslissers. Zij kiezen uit de verbetervoorstellen plannen die ze verder gaan uitwerken.

Meer weten?

Nog meer weten?

Neem contact op met Paul Duijvestijn.