Deltaplan Jeugd Eindhoven

Vooruitlopend op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd is de gemeente Eindhoven sinds 2022 aan de slag met een lokaal verbeterplan om een boost te geven aan bestaande projecten en initiatieven voor jeugdigen. Het Deltaplan Jeugd bestaat uit vier verschillende ontwikkellijnen: preventie, toegang, wachttijden en extra inzet transformatie. Eerder was Maud Pluijm betrokken bij de ontwikkellijn extra inzet transformatie, gericht op de transformatie van specialistische jeugdhulp naar kleinschalig en zo thuis mogelijk, waar collega Amber van Berkel projectleider van is.

Monitoring

Vanuit de vier ontwikkellijnen zijn tot nu toe meer dan dertig initiatieven opgezet om een boost te geven aan de jeugdhulp in Eindhoven. Denk aan Buurtgezinnen, Multisysteem Therapie (MST) onder de 10 jaar en een pilot relatietherapie voor ouders. Deze initiatieven zijn in lijn met de verschillende inhoudelijke doelstellingen van de Hervormingsagenda Jeugd. Met het einde van het programma in zicht (2025) komt een borgingsvraagstuk om de hoek kijken: welke nieuwe initiatieven kunnen en moeten worden geborgd als de middelen vanuit het Deltaplan eind 2025 stoppen? Dit vraagt om een gedegen afweging.

Maud is als projectleider monitoring aangesteld om te zorgen dat voldoende informatie wordt opgehaald, zodat deze afweging gedegen kan worden gemaakt. Samen met de dataspecialist van het programma ondersteunt ze de projectleiders van de ontwikkellijnen met het ophalen van data, ervaringen en wetenschappelijke literatuur om de effectiviteit van de initiatieven te onderzoeken.

Meer weten over Mauds rol als projectleider monitoring Deltaplan Jeugd?

Bel of mail haar dan. Ze vertelt je er graag meer over.