De Halt-afdoening is een buitenstrafrechtelijke interventie. Het doel van deze interventie is om jongeren onder de 18 jaar snel een passende sanctie te geven, zonder dat zij een strafblad krijgen. De in de tachtiger jaren ontwikkelde interventie is naar aanleiding van een effectevaluatie in 2006 in de daarop volgende jaren vernieuwd.

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) heeft DSP de werkzaamheid van de Halt-afdoening onderzocht. Met behulp van een planevaluatie en uitgebreid literatuuronderzoek is de werkzaamheid van de kernelementen onderzocht. Het uiteindelijk doel van het onderzoek was bij te dragen aan verbetering van de Halt-afdoening.

Doelen en kernelementen Halt-afdoening

Het uiteindelijke doel van een Halt-afdoening is recidive bij de jongere te voorkomen. De intermediaire doelen zijn:

  • het vergroten van inzicht bij de jongere
  • het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag
  • het herstellen van schade
  • normbesef vergroten

Halt benoemt zes kernelementen die moeten bijdragen aan de het bereiken van deze doelen:

  1. in gesprek gaan met de jongere
  2. de leeropdracht
  3. excuus aanbieden
  4. schadevergoeding
  5. werkopdracht
  6. ouderbetrokkenheid
Wendy Buysse
Wendy Buysse Senior onderzoeker

'Op basis van de literatuur raden wij ook aan om de buitenstrafrechtelijke aanpak nadrukkelijker als kernelement te benoemen. Met het een goed gevoerd excuusgesprek kan niet alleen gewerkt worden aan de beoogde doelen, maar ook aan het herstel van de relatie met het slachtoffer. Dit relatieherstel kan als intermediair doel worden toegevoegd.'

Conclusies en verbetermogelijkheden

Gesprekken van Halt-medewerkers met jongeren onder de juiste voorwaarden kunnen bijdragen aan inzicht in de immateriële en materiële gevolgen van het gedrag van de jongeren. De werkzaamheid van de gesprekken kan worden verhoogd door het inzetten van motivationele gesprekstechnieken en door een duidelijke relatie te leggen tussen het delict en de gevolgen.

Ouders betrekken bij de Halt-afdoening verhoogt de werkzaamheid als zij betrokken worden bij de delictanalyse en risicotaxatie. Meer maatwerk en doorverwijzing naar de vrijwillige jeugdhulp – indien nodig – kan de effectiviteit verhogen.

Download hier het rapport

Meer weten over de Halt-afdoening?

Neem dan contact op met Wendy Buysse. Zij vertelt u er graag meer over.