Speelgoedmuseum Deventer

Op 2 juli besloot de gemeenteraad van Deventer om ruimte te maken voor een nieuwe permanente presentatie van de speelgoedcollectie. Aan de basis van dit besluit ligt het advies van DSP-groep over de consequenties van een vernieuwde presentatie van het speelgoed: concept, business model en de keuze van een locatie voor het speelgoedmuseum.

[Lees meer]

Levensloopbestendige buurten

Tobias Woldendorp: “het is voor kwetsbare mensen, een groep in de maatschappij die zich toch vaak al niet veilig voelt, maar een kleine stap om in een sociaal isolement terecht te komen, omdat de buurt waar ze wonen niet op orde is”.

[ Lees meer ]