Handreiking Adoptie

Vanaf 1 januari 2015 valt adoptienazorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten. DSP-groep werkt in samenspraak met alle bij adoptie betrokken partijen aan de uitwerking van een Handreiking Adoptie.

[Lees meer]

Crowd control: kan een menigte zichzelf reguleren?

Mensen in grote groepen gedragen zich meestal rationeel. Zo zijn ze in noodsituaties geneigd elkaar spontaan te helpen. Kan het zelfregulerend vermogen dat in een menigte aanwezig is, ook versterkt worden? Volgens Evelien Vos, Paul van Soomeren en Anneke van Hoek van DSP-groep, kan bijvoorbeeld een meer interactieve rol van de politie dat vermogen wel vergroten.

Lees hier hun artikel op het nieuwe Platform van Secondant.