Zorg voor de kleine kernen

DSP-groep begeleidt het project 'Zorg voor de kleine kernen' in vijf gemeenten in samenwerking met de Vereniging van kleine kernen in Noord-Holland en het Platform Dorpshuizen Noord-Holland.

[Lees meer]

Levensloopbestendige buurten

Tobias Woldendorp: “het is voor kwetsbare mensen, een groep in de maatschappij die zich toch vaak al niet veilig voelt, maar een kleine stap om in een  sociaal isolement terecht te komen, omdat de buurt waar ze wonen niet op orde is”.

[ Lees meer ]