Vanaf vandaag tot en met vrijdag 10 februari 2023 is de Week van Inclusief Onderwijs.
Dat betekent onderwijs waar álle kinderen, ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen naar school kunnen gaan. Voor DSP-groep is inclusief onderwijs een belangrijk thema waaraan we intensief werken. Een greep uit onze recent afgesloten en nog lopende projecten:

  • We brachten de positie van dove en slechthorende leerlingen in regulier en speciaal onderwijs in kaart voor het College voor de Rechten van de Mens. Dit onderzoek wordt aanstaande dinsdag 7 februari uitgebreid besproken in een online sessie met stakeholders in het kader van de Week van Inclusief Onderwijs waarvoor u zich kunt aanmelden.
    Volg deze link: Week van inclusief onderwijs 2023 (naarinclusieveronderwijs.nl)
  • Onder de paraplu van het Nationaal Programma Onderwijs (Ministerie OCenW) ondersteunen we momenteel 11 gemeenten in Nederland die zich extra inspannen om achterstanden van kwetsbare groepen leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied in te lopen. Zie voor meer informatie ons project DSP ondersteunt gemeenten in de NPO-aanpak.
  • We rondden onlangs ons 3-jarig landelijke project Zorg in Onderwijstijd af. In dit project onderzochten we wat het collectiever organiseren en financieren van zorg in onderwijstijd kan verbeteren aan de problemen die kwetsbare kinderen en hun ouders ondervinden. Zie voor meer informatie ons project Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd.

Meer weten over onze projecten over inclusief onderwijs?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn of Christel Scholten. Ze staan je graag te woord!