Ondersteuning kleinere gemeenten

Kinderen die les kregen tijdens de coronapandemie verdienen dezelfde kansen op volwaardig onderwijs als de kinderen die voor de pandemie naar school gingen. Helaas blijken de lock-downs gevolgen te hebben voor schoolgaande jeugd op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het ministerie van OCW heeft daarom het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen. Zowel scholen als gemeenten ontvangen rijksmiddelen om vertragingen ten gevolge van de coronacrisis bij schoolgaande kinderen in te lopen.

De gemeentelijke middelen hebben als doel om scholen te ondersteunen in hun aanpak. Op verzoek van het ministerie van OCW stelt een consortium van DSP-groep, Sardes, Oberon, CED groep en CAOP experts beschikbaar om kleinere gemeenten (tot 40.000 inwoners) hierin te ondersteunen.

DSP-adviseurs

Vanuit DSP-groep ondersteunen adviseurs Mia Dieters, Lotte Hogeboom, Amber van Berkel, Paul Duijvestein en Emma Poelman in totaal elf gemeenten in de NPO-aanpak. Beleidsambtenaren krijgen veel op hun bordje, hebben behoefte aan ‘handjes’ en sparren graag over hoe zij het proces zo goed mogelijk kunnen inrichten. Zodat deze tijdelijke zak geld goed terecht komt en duurzaam wordt ingezet.
Hoewel de specifieke aanpak per gemeente verschilt, kiezen veel gemeenten ervoor om middelen zoveel mogelijk bovenschools in te zetten ten behoeve van de sociaalemotionele ontwikkeling.

Interview Emma Poelman

Benieuwd naar hoe die ondersteuning er in de praktijk uitziet? Lees hier het interview van Sardes met Emma Poelman.

Aanvraag ondersteuning experts

Wilt u meer lezen over het aanvragen van ondersteuning voor (kleine) gemeenten, ga dan naar de website van Sardes.

Meer weten over ondersteuning bij de NPO-aanpak?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom, Amber van Berkel, Paul Duijvestijn of Emma Poelman. Zij vertellen je er graag meer over.